Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Cereri cu valoare redusă - Franţa

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

În Franța există o procedură simplificată în fața instanței pentru litigii cu valoare redusă (tribunal d’instance) și a instanței de proximitate (juridiction de proximité), denumită declarație depusă la grefă (déclaration au greffe) și reglementată de articolele 843 și 844 din Codul de procedură civilă. Instanța este sesizată prin declarație verbală sau scrisă depusă la grefa instanței competente. Grefa citează părțile la audiere prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. La audiere, judecătorul încearcă să concilieze părțile și poate, cu acordul acestora, să desemneze un mediator judiciar (conciliateur de justice). În absența concilierii, procedura continuă. Reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie. Părțile pot fi reprezentate de soț/soție, concubin, persoana cu care au încheiat un pact civil de solidaritate (pacte civil de solidarité - Pacs), părinți, rude sau afini, precum și de persoanele aflate în serviciul lor.

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

Cererea trebuie să nu depășească 4 000 EUR și să intre în sfera de competență a instanței pentru litigii cu valoare redusă sau a instanței de proximitate.

1.2 Aplicarea procedurii

Procedura declarației depuse la grefa instanței este facultativă.

Nu există posibilitatea transformării declarației depuse la grefa instanței în procedură ordinară.

1.3 Formulare

Formularul nu este obligatoriu, întrucât declarația depusă la grefă poate fi verbală. Cu toate acestea, există un formular pentru sesizarea instanței. Este vorba despre formularul CERFA nr. 10-0099, disponibil pe site-ul web al administrației franceze și la toate grefele instanțelor pentru litigii cu valoare redusă.

1.4 Asistenţă

Fiind vorba despre o procedură simplă referitoare la sume care nu depășesc 4 000 EUR și părțile fiind audiate de către judecător, legislația nu prevede nicio asistență.

1.5 Norme privind administrarea probelor

Normele privind elementele de probă sunt similare celor care se aplică în cadrul procedurii ordinare.

1.6 Procedura scrisă

Nu există o procedură exclusiv scrisă în cadrul acestor proceduri simplificate.

1.7 Conţinutul hotărârii

Normele aplicabile hotărârii sunt aceleași cu normele pentru procedura ordinară.

1.8 Rambursarea cheltuielilor

Se aplică aceleași norme ca în cazul celorlalte proceduri. Cu toate acestea, având în vedere că această procedură nu impune desemnarea unui avocat și reprezentarea de către un avocat, costurile sunt, prin urmare, reduse.

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

Având în vedere valoarea litigiului, posibilitatea de a introduce o cale de atac este exclusă. Hotărârea poate face doar obiectul unei opoziții sau al unui recurs în casație (pourvoi en cassation).

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web al Ministerului Justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web Legifrance


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/07/2017