Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kis értékű követelések - Szlovénia

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

A szlovén jogszabályok a kis értékű követelésekre vonatkozóan külön eljárást írnak elő, amelyet a polgári perrendtartásról szóló törvény (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) 30. fejezete szabályoz.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A polgári perrendtartás rendelkezései értelmében a kis értékű követelésekkel kapcsolatos jogvita az, amelyben a követelt összeg nem haladja meg a 2 000 EUR-t. Kereskedelmi jogviták esetében a kis értékű követelésekkel kapcsolatos jogvita az, amelyben a követelt összeg nem haladja meg a 4 000 EUR-t. A kis értékű követelések fogalma olyan jogvitákra is kiterjed, ahol a követelés nem vagyoni jellegű, és a felperes kijelenti a keresetben, hogy a követelés teljesítése helyett hajlandó elfogadni a 2 000 EUR-t (kereskedelmi jogvitákban 4 000 EUR-t) nem meghaladó pénzösszeget, valamint ahol a követelés tárgya valamely ingóság átadása, amennyiben a felperes által a keresetben megjelölt összeg nem haladja meg a 2 000 EUR-t (kereskedelmi jogvitákban a 4 000 EUR-t). A kis értékű követelésekre vonatkozó jogviták nem terjednek ki a következőkre: a tulajdonra vonatkozó jogviták, a szerzői jogi jogviták, a találmányok és védjegyek használatára vagy védelmére, vagy a kereskedelmi név használati jogára vonatkozó jogviták, versenyjogi jogviták vagy a birtokháborítási jogviták.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az eljárás alkalmazását az 1.1. pont ismerteti. A kis értékű követelések eljárását a helyi bíróságon (okrajno sodišče) folytatják le, kivéve a kereskedelmi jogvitákat, amelyekben a kerületi bíróság (okrožna sodišče) határoz.

1.3 Nyomtatványok

Formanyomtatványok csak azon kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásoknál léteznek, amelyeket valamely fél hiteles dokumentum alapján kezdeményezett. A kitöltött űrlapot elektronikus úton a következő címre lehet benyújtani: A link új ablakot nyit meghttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Ez a hiteles dokumentumon alapuló végrehajtási eljárást takarja, amely kellően megindokolt panasz benyújtását követően ugyanúgy folytatódik, mint a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás esetén alkalmazandó eljárás. Ezt leszámítva nincs olyan egyéb, előre elkészített formanyomtatvány a kis értékű követelésekre vonatkozóan, amely segíthetné a feleket a jogvita elindításában.

Az elektronikus úton benyújtott kérelmekre vonatkozó részletesebb információk az „Automatikus feldolgozás” című részben találhatók.

1.4 Segítségnyújtás

A felek költségmentességet igényelhetnek, amely akkor jár nekik, ha megfelelnek az ingyenes jogi segítségnyújtásról szóló törvényben (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP) megállapított feltételeknek.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárások során a felperesnek a keresetben valamennyi tényt fel kell sorolnia, és valamennyi bizonyítékot elő kell terjesztenie, míg az alperes ezt az ellenkérelemben köteles megtenni. Ekkor mindkét fél egy-egy előkészítő iratot nyújthat be. A későbbi írásbeli beadványokban benyújtott tényeket és bizonyítékokat figyelmen kívül hagyják. Az ellenkérelem és az előkészítő iratok benyújtásának határideje nyolc nap.

1.6 Írásbeli eljárás

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásokat írásban benyújtott kereset alapján folytatják le. A bíróság korlátozhatja a bizonyításfelvétel időtartamát és terjedelmét, és saját belátása szerint folytathatja le az eljárást annak érdekében, hogy megteremtse az egyensúlyt a felek jogainak megfelelő védelme, valamint az eljárás meggyorsításának és a költségek mérséklésének célkitűzése között.

1.7 Az ítélet tartalma

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásban a határozatot közvetlenül a főtárgyalás után hirdetik ki. Az írásbeli ítélet bevezető részből, rendelkező részből, indokolásból és a jogi instrukciókból áll. A bíróság teljes terjedelmű vagy rövidített indoklást is alkalmazhat az írásbeli ítéletében.

1.8 A költségek megtérítése

Az eljárás költségeit az adott fél pernyertessége függvényében állapítják meg – azaz a pervesztes fél köteles megtéríteni a másik fél költségeit.

1.9 Fellebbezési lehetőség

Az elsőfokú ítélet vagy a kis értékű követelésekkel kapcsolatos jogvita lezárásaként hozott végzés ellen nyolc napon belül lehet fellebbezni. Az ítélet és a végzés csak a polgári perrendtartásról szóló törvény 339. cikkének második bekezdésében említett polgári eljárásjogi rendelkezések súlyos megsértése, valamint az anyagi jog megsértése alapján támadható meg. A kis értékű kereskedelmi követelésekre vonatkozó eljárásokban csak a fellebbezési szándékát bejelentett fél fellebbezhet az ítélet ellen. A kis értékű követelésekre vonatkozó jogviták esetében nincs felülvizsgálati eljárás, és az eljárás megismétlését is csak korlátozott okok alapján lehet elrendelni.

Kapcsolódó hivatkozások

A link új ablakot nyit meghttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

A link új ablakot nyit meghttp://www.sodisce.si/

A link új ablakot nyit meghttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

A link új ablakot nyit meghttp://www.pisrs.si/Pis.web/


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 08/01/2020