Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 861/2007


Bendra informacija

2007 m. liepos 11 d. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasReglamentu (EB) Nr. 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, siekiama patobulinti ir supaprastinti civilinių ir komercinių bylų nagrinėjimo procedūras, kai ieškinio suma neviršija 5 000 EUR.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Taikant ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą naudojamos standartinės formos. Ši procedūra yra rašytinė, tačiau teismas gali nuspręsti, kad būtina surengti žodinį bylos nagrinėjimą.

Jeigu teismas turi reikiamą įrangą, byla gali būti nagrinėjama žodžiu surengiant vaizdo konferenciją arba telekonferenciją.

Be to, reglamentu nustatomi terminai, kurių turi laikytis šalys ir teismas, siekdami užtikrinti spartų bylos nagrinėjimą.

Reglamentu nustatytos keturios standartinės formos.

Europos e. teisingumo portale pateikiama informacijos apie reglamento taikymą ir formos, kurias galima užpildyti kompiuteriu ir atsispausdinti.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusi nuoroda

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 19/02/2019