Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kis értékű követelések - Csehország


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Csehország

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Annak meghatározásához, hogy a Cseh Köztársaságban a kis értékű követelések európai eljárásának lefolytatására mely bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvénynek (občanský soudní řád) a polgári ügyekben a hatáskörre vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni. A tárgyi illetékességet a 9–12. szakasz, a területi illetékességet a 84–89a. szakasz szabályozza.

Figyelembe véve a tervezett ügyek típusát, általában a járásbíróságoknak lesz hatásköre (okresní soudy), a területi illetékesség pedig általában az alperes lakóhelye/székhelye alapján kerül meghatározásra.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A Cseh Köztársaság bejelenti, hogy az alábbi egyéb kommunikációs eszközöket fogadja el:

a) az elektronikus úton benyújtott kérelmek, olyan aláírással ellátva, amelyet külön jogszabály, A link új ablakot nyit megaz elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokról szóló 297/2016. sz. törvény a kézírásos aláírással egyenértékűnek ismer el;

b) elektronikus levél;

c) fax.

A b) és c) pont esetében az eredeti formanyomtatványt legkésőbb a kérelem benyújtásától számított három napon belül szintén be kell nyújtani, különben a bíróság figyelmen kívül hagyja azt.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

A Cseh Köztársaságban az elektronikus kézbesítés „adatdoboz” (datová schránka) útján történik. Az adatdoboz iratok (adatüzenetek) kézbesítésére szolgáló, hatóságilag kijelölt elektronikus adattár. Ennek részleteit az elektronikus tranzakciókról, a személyi azonosító számokról és az engedélyezett okmány-átalakításról szóló 300/2008. sz. törvény szabályozza.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Az adatdobozok létrehozását kérelmezni nem kell, és az díjmentesen és történik a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személyek, jogszabály által létrehozott jogi személyek, a cégnyilvántartásba bejegyzett külföldi jogi személyek spin-off vállalkozásai, az ügyvédek, adótanácsadók és csődgondnokok részére. E jogalanyok számára kötelező adatdobozt létrehozni. A jogi és természetes személyek egyéb típusai esetében az adatdoboz létrehozása kérelemre történik. Ennek részleteit az elektronikus tranzakciókról, a személyi azonosító számokról és az engedélyezett okmány-átalakításról szóló 300/2008. sz. törvény szabályozza.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

A cseh jog alapján igénybe vehető jogorvoslat. Ennek formája a fellebbezés, amelyet a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvény (občanský soudní řád) 201–226. szakasza szabályoz. A fellebbezést a vitatott határozatot hozó bírósághoz kell benyújtani a kézbesítéstől számított 15 napon belül. A bíróság ezt követően a fellebbezést egy felsőbb szintű bírósághoz utalja, amely lefolytja a fellebbezési eljárást.

A polgári perrendtartás (občanský soudní řád) 202. cikkének (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek 10 000 CZK-t meg nem haladó összeg megfizetését elrendelő határozat ellen; ebbe az összegbe a járulékos követelések nem számíthatók bele. Ez nem vonatkozik az elismerés tárgyában, illetve az alperes távollétében hozott ítéletekre.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

A felülvizsgálati eljárás lefolytatása annak a járásbíróságnak (okresní soud) a hatáskörébe tartozik, amely az elsőfokú ítéletet hozta. A felülvizsgálat iránti kérelmet elutasító határozatokkal szemben jogorvoslattal lehet élni. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvény (občanský soudní řád) 201–226. szakasza tartalmazza.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

A Cseh Köztársaság kizárólag a cseh nyelvet fogadja el.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

1. A Cseh Köztársaságban a végrehajtás tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságok a járásbíróságok (okresní soudy) és a bírósági végrehajtók (soudní exekutoři). A jogosult személy:

a) kérelmet nyújthat be a területileg illetékes járásbírósághoz határozat bíróság általi végrehajtása iránt;

b) bármely bírósági végrehajtóhoz kérelmet nyújthat be végrehajtható okirat kibocsátása iránt.

A területileg illetékes járásbíróság meghatározásához az a) pont esetében a polgári perrendtartásról szóló törvény 84–86. szakaszának rendelkezései, a b) pont esetében a bírósági végrehajtókról és a végrehajtási tevékenységekről szóló 120/2001, sz. törvény (a továbbiakban: végrehajtási kódex (exekuční řád)) legutóbbi módosítás szerinti 45. szakaszának rendelkezése alkalmazandó. A határozat végrehajtása során a polgári perrendtartás rendelkezéseit kell alkalmazni; a bírósági végrehajtók esetében a végrehajtási kódexet is alkalmazni kell.

2. A Cseh Köztársaságban a 23. cikk alkalmazására illetékes hatóságok a járásbíróságok (okresní soudy). A bíróság által történő végrehajtás esetén a területi illetékességet a polgári perrendtartásról szóló törvény 84–86. szakaszának rendelkezései (lásd a fenti a) pontot), ha pedig a határozatot végrehajtó hajtja végre (lásd a fenti b) pontot), a végrehajtási kódex 45. szakaszának rendelkezése szabályozza.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 16/09/2020