Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kis értékű követelések - Görögország


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Görögország

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Görögországban a hatáskörrel rendelkező bíróságok a területileg illetékes, polgári ügyekben eljáró kerületi bíróságok.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

Az írásbeli keresetet személyesen kell benyújtani a polgári ügyekben eljáró járásbíróság hivatalához. Amennyiben ilyen eszközök rendelkezésre állnak, a kérelmet e-mailben vagy iratok benyújtására szolgáló digitális platformon keresztül is be lehet nyújtani.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Ilyen hatóság létrehozására nem került sor.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Elektronikus kézbesítésre vagy elektronikus úton történő kommunikációra nincs lehetőség.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Görögországban az elektronikus kereskedelemben részt vevő, azaz az interneten keresztül szolgáltatást nyújtó és értékesítési tevékenységet folytató személyek a (2000/31/EK irányelvet a görög jogba átültető) 131/2003. sz. elnöki rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alapján kötelesek elektronikus úton történő kommunikáció elfogadására olyan szerződésből eredő jogvita esetén, amelyet a felek egyszerű elektronikus aláírás használatával, azaz egyszerű elektronikus levél és üzenetek formájában kötöttek meg.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

A költségeket a konkrét ügyben a pernyertes félnél felmerült költségek alapján kell kiszámítani.

A kérelmező által fizetendő eljárási költségek az alábbiakat foglalják magukban:

a) a 32 EUR összegű ügyvédi tiszteletdíj, feltéve, hogy a vonatkozó eljárásban görög ügyvéd járt el, és

b) az egyes ügyek elbírálásáért fizetendő bírósági bélyegilleték összege, amely a követelt teljes összegnek (tőke és kamatok) körülbelül 1,14 %-a.

200 EUR-nál alacsonyabb összegű követelés esetén nem kell bírósági bélyegilletéket fizetni.

Amennyiben az alperes az ügy elintézésével ügyvédet bíz meg (akinek alá kell írnia a kitöltött „C” formanyomtatványt), 32 EUR összegű ügyvédi díjelőleget kell fizetnie.

Kivételes esetben további 32 EUR összegű ügyvédi díjelőleget kell fizetni, amennyiben az ügyvédet szóbeli meghallgatásra idézik.

A bírósági bélyegilletéket az állami költségvetésbe kell befizetni, míg az ügyvédi tiszteletdíjat az ügyvédi kamaráknak kell megfizetni, amelyek az ügyvédi számlákat beszedik, majd a számla összegét a megfelelő dokumentum benyújtása után kifizetik.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárás keretében hozott ítéletek ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozatot hozó bírósághoz benyújtott kérelem formájában azonban lehetőség van jogorvoslatért folyamodni, valamint megsemmisítés iránti kérelmet lehet benyújtani a Legfelsőbb Bírósághoz.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

Bírósági felülvizsgálatot kérelmezni csak a határozatot hozó bíróság hivatalához benyújtott kérelemmel lehet.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Az elfogadott nyelv a görög.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

A végrehajtás helye szerinti bírósági végrehajtó felelős az ingó és ingatlan vagyon lefoglalásáért; az árverést pedig a közjegyző folytatja le.

A fizetési felszólítás elkészítéséért az ügyvéd, kézbesítéséért a bírósági végrehajtó felelős.

A rendelet 23. cikkének alkalmazásában a határozatot hozó polgári járásbíróság rendelkezik hatáskörrel.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 19/04/2021