Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Искове с малък материален интерес

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 861/2007


Обща информация

СВръзката отваря нов прозорец Регламент (EО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес се цели подобряването и опростяването на процедурите по граждански и търговски дела, при които стойността на иска не надвишава 5 000 EUR.

Регламентът се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания.

Процедурата за искове с малък материален интерес се провежда с помощта на стандартни формуляри. Тя се провежда писмено, освен ако съдът не реши, че е необходимо устно изслушване.

Устни изслушвания могат да се провеждат чрез телеконференция или видеоконференция, ако съдът разполага със съответното оборудване.

За да бъде ускорено производството, в Регламента са установени срокове за страните и за съда.

В Регламента са предвидени четири стандартни формуляра.

Европейският портал за електронно правосъдие предоставя информация относно прилагането на регламента, както и формулярите, които можете да попълните на вашия компютър и да разпечатате.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

АРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

European cross-border procedures - Small claims


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 19/02/2019