Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Småkrav

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 861/2007


Generelle oplysninger

Europa-Parlamentets og Rådets Link åbner i nyt vindueforordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure skal forbedre og forenkle civil- og handelsretlige procedurer for fordringer på op til 5000 euro.

Forordningen finder anvendelse på alle medlemsstaterne i Den Europæiske Union med undtagelse af Danmark.

Småkravsproceduren bygger på anvendelsen af standardformularer. Det er en skriftlig procedure, medmindre retten anser en mundtlig høring for nødvendig.

Mundlige høringer kan udføres via tele- eller videokonference, hvis udstyret er til rådighed i retten.

I forordningen fastsættes desuden fristerne for parterne og retten for at fremskynde sagsbehandlingen.

Med forordningen indføres fire standardformularer.

Den europæiske e-justiceportal indeholder oplysninger om anvendelsen af forordningen samt formularer, som du kan udfylde på din computer og udskrive.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevant link

Link åbner i nyt vindueARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

European cross-border procedures - Small claims


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 07/10/2020