Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Väiksemad kohtuvaidlused

Määrusega nr 861/2007 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid


Üldine teave

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta Lingil klikates avaneb uus akenmääruse (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, eesmärk on täiustada ja lihtsustada selliseid tsiviil- ja kaubandusasjade alaseid menetlusi, mille puhul nõude väärtus ei ületa 5000 eurot.

Kõnealust määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, välja arvatud Taani.

Väiksemate nõuete menetlus toimib standardvorme kasutades. Tegemist on kirjaliku menetlusega, välja arvatud juhul, kui kohus peab vajalikuks korraldada suulise ärakuulamise.

Kui kohtul on olemas vajalik varustus, võidakse suuline ärakuulamine korraldada tele- või videokonverentsina.

Määrusega on vaidluste lahendamise kiirendamiseks kehtestatud pooltele ja kohtule ka tähtajad.

Määruses on nähtud ette neli standardvormi.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet määruse kohaldamise kohta ja vormid, mida võite oma arvutis täita ja välja trükkida.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seonduv link

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

European cross-border procedures - Small claims


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 07/10/2020