Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Geringe vorderingen

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 861/2007


Algemene informatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen heeft als doel de procedures in burgerlijke en handelszaken waarbij de waarde van de vordering niet meer dan 5000 euro bedraagt, te verbeteren en te vereenvoudigen.

Deze verordening is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

De procedure voor geringe vorderingen verloopt op basis van standaardformulieren. De procedure verloopt schriftelijk, tenzij de rechtbank een mondelinge behandeling nodig acht.

De mondelinge behandeling kan via tele- of videoconferentie plaatsvinden, wanneer de rechtbank over de nodige uitrusting beschikt.

Om de procedure vlot te doen verlopen, zijn in de verordening ook termijnen vastgesteld voor de partijen en voor de rechtbank.

De verordening voorziet in vier standaard formulieren.

Het Europees e-justitieportaal verschaft informatie over de toepassing van de verordening en de formulieren die op uw computer kunnen worden ingevuld en afgedrukt.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Link

De link wordt in een nieuw venster geopend.GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

European cross-border procedures - Small claims


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 19/02/2019