Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veci s nízkou hodnotou sporu

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 861/2007


Všeobecné informácie

Cieľom Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, je zlepšenie a zjednodušenie konania v občianskych a obchodných veciach, v ktorých hodnota pohľadávky nepresahuje 5 000 EUR.

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska.

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa zakladá na použití vzorových tlačív. Ide o písomný postup, pokiaľ súd nepovažuje za potrebné aj ústne pojednávanie.

Ústne pojednávania možno vykonať ako telefonickú konferenciu alebo videokonferenciu, ak súd disponuje potrebným vybavením.

Nariadením sa takisto stanovujú lehoty pre účastníkov konania a súd s cieľom zrýchliť konanie.

Nariadenie zavádza použitie štyroch vzorových tlačív.

Európsky portál elektronickej justície poskytuje informácie týkajúce sa uplatňovania nariadenia a tlačív, ktoré môžete vyplniť na svojom počítači a vytlačiť.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiaci odkaz

Odkaz sa zobrazí v novom okneARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

European cross-border procedures - Small claims


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 19/02/2019