Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kis értékű követelések - Finnország


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Finnország

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kis értékű követelések európai eljárásában történő ítélethozatalra a Helsinki Kerületi Bíróság (Helsingin käräjäoikeus) rendelkezik hatáskörrel.

A Kerületi Bíróság finn és svéd nyelvű elérhetőségei megtalálhatók az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott honlapon, a A link új ablakot nyit megwww.oikeus.fi internetcímen.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett keresetlevél közvetlenül megküldhető Helsinki Kerületi Bíróság Hivatala számára – A link új ablakot nyit megaz elektronikus szolgáltatásokról és az elektronikus hírközlésről (közszektor) szóló 13/2003. sz. törvény rendelkezéseinek megfelelően – postai úton, faxon, illetve e-mailben.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

A A link új ablakot nyit megFinn Versenyügyi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) részeként a finnországi Európai Fogyasztói Központ (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) segítséget és általános tájékoztatást nyújt a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazási köréről, valamint általános tájékoztatást nyújt arról, hogy a kis értékű követelések európai eljárásában mely bíróságok rendelkeznek hatáskörrel az ítélethozatalra.

Finnországban a felek állami forrásból származó támogatást kaphatnak a A link új ablakot nyit megköltségmentességről szóló törvényben 257/2002 foglalt feltételek szerint. A törvény megfelel a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK tanácsi irányelv követelményeinek.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Finnországban az eljárásra a büntetőeljárási törvény hivatalos felszólítások kézbesítésére vonatkozó 11 fejezetének hatálya alá, valamint a közszektorban az elektronikus szolgáltatásokról és A link új ablakot nyit megaz elektronikus hírközlésről szóló 13/2003. sz. törvény hatálya alá tartozik.

A bírósági eljárásról szóló törvény 11 fejezete 3 szakasza 3 bekezdésének megfelelően az eljárási iratokat a címzett által meghatározott módon elektronikus üzenetként is el lehet küldeni. A fél a bírósági eljárás során keletkező iratok kézbesítése céljából elektronikus kézbesítési címet is megadhat a bíróságnak.

Az átvételi elismervényt elektronikus üzenetként is el lehet küldeni a bíróságnak, például e-mail csatolmányaként.

A bírósági eljárások során a gyakorlatban használt elektronikus kommunikációs eszközök az e-mail és a fax.

Az elektronikus szolgáltatás vagy kommunikáció elfogadása jogilag nem kötelező.

A finn jog nem tartalmaz különös eljárási szabályt az elektronikus eszközök használatának előzetes elfogadására.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Nem alkalmazandó.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

A A link új ablakot nyit megbírósági illetékekről szóló 1455/2015. sz. törvény 2. szakaszának (2) bekezdésével összhangban a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a kerületi bíróságon peres eljárásként folytatott eljárás illetéke 86 EUR.

Fellebbezési eljárás esetén a bírósági illetékekről szóló törvény által a nemzeti eljárások tekintetében meghatározott illeték fizetendő.

Finnországban a bírósági illetéket az eljárás befejeződése után kell megfizetni. Főszabály szerint a számlát, azaz az illeték befizetésére szolgáló átutalási formanyomtatványt megküldik az illetékfizetésre köteles félnek.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítélettel szemben fellebbezés nyújtható be a Helsinki Fellebbviteli Bírósághoz (Helsingin hovioikeus), a bírósági eljárásról szóló törvény 25. és 25a. fejezetének (Fellebbezés a fellebbviteli bírósághoz a kerületi bíróság határozataival szemben) rendelkezései szerint.

A bírósági eljárásról szóló törvény 25. fejezetének 5. szakasza szerint, az a fél, amely a kerületi bíróság határozatával szemben jogorvoslattal kíván élni – meghallgatáshoz való jogának elvesztése terhe mellett –, köteles kinyilvánítani fellebbezési szándékát. A kerületi bíróság határozatának a fél számára történő átadása vagy rendelkezésre bocsátása napjától számított hét napon belül ki kell tölteni a fellebbezési szándéknyilatkozatot.

A bírósági eljárásról szóló törvény 25. fejezetének 11. szakasza szerint, amennyiben kitöltötték és jóváhagyták a fellebbezési szándéknyilatkozatot, az érintett fél kézhez kapja a kerületi bíróság határozatának másolatához csatolt jogorvoslati tájékoztatást. A fellebbezés benyújtásának határideje a kerületi bíróság határozatának a fél számára történő átadása vagy rendelkezésre bocsátása napjától számított 30 nap (a bírósági eljárásról szóló törvény 25. fejezetének 12. szakasza). A félnek legkésőbb a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidő utolsó napján a munkaidő végéig kell benyújtania fellebbezés iránti kérelmet a kerületi bíróság hivatalához. Az elkésett fellebbezést elfogadhatatlannak nyilvánítják.

A kerületi bíróság határozatával szemben benyújtott fellebbezés esetén a bírósági eljárásról szóló törvény 25a. fejezete értelmében a fellebbviteli bíróságnak engedélyeznie kell az ügy további vizsgálatát.

A bírósági eljárásról szóló törvény 30. fejezete rendelkezéseinek megfelelően a fellebbviteli bíróság határozata elleni fellebbezést a Legfelsőbb Bírósághoz (korkein oikeus) kell benyújtani. A fellebbezés engedélyezésének kérelmezésére és a fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő a fellebbviteli bíróság határozatának a felek számára történő kézbesítésétől számított 60 nap. A Legfelsőbb Bírósághoz intézett fellebbezési engedély iránti kérelmet az ítéletet hozott fellebbviteli bíróság hivatalához kell benyújtani.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata finn nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A nemzeti jogszabályok jelenleg kidolgozás alatt állnak.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Finn, svéd és angol.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

Finnországban a bírósági végrehajtó (ulosottomies) a kis értékű követelések eljárásában hozott ítéletek végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóság. A végrehajtás megindítását a A link új ablakot nyit megvégrehajtásról szóló 705/2007. sz. törvény 3. fejezete szabályozza. Az alperes tartózkodási vagy lakóhelye szerinti bírósági végrehajtó, illetve egyéb helyi végrehajtó hatóság jogosult eljárni. A bírósági végrehajtó hatásköre a 23. cikke alkalmazására is kiterjed. Az e cikkben említett intézkedésekről a kerületi végrehajtó (kihlakunnanvouti) dönt.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 04/01/2021