Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drobné nároky - Gibraltar

Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina Gibraltar

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Soudem příslušným vydávat rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích v Gibraltaru je Nejvyšší soud Gibraltaru (the Supreme Court of Gibraltar). Řízení bude probíhat před vyšším soudním úředníkem Nejvyššího soudu (Master of the Supreme Court), jenž je soudcem pro drobné nároky.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Komunikační prostředek, jenž bude přijatelný pro soudy Gibraltaru, bude výlučně doručování poštou (s ohledem na skutečnost, že pro zahájení řízení je nezbytné zaplatit soudní poplatek).

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

V Gibraltaru je přípustný opravný prostředek podle ustanovení jednacího řádu Nejvyššího soudu z roku 2000, jenž se podává doplňujícímu soudci (Additional Judge) nebo předsedovi (Chief Justice) Nejvyššího soudu Gibraltaru.

Ustanovení oddílu 52 občanského soudního řádu a příslušných prováděcích ustanovení podrobně upravují řízení o tomto opravném prostředku. Jednací řád Nejvyššího soudu z roku 2000 stanoví časový harmonogram pro podávání těchto opravných prostředků a oddíl 52.4 stanovuje lhůty, během nichž je tento opravný prostředek třeba podat.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Úředním jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je angličtina.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Příslušným orgánem pro výkon rozhodnutí a pro účely článku 23 je Nejvyšší soud Gibraltaru (the Supreme Court of Gibraltar).

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Úředním jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je angličtina.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/11/2020