Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Geringe vorderingen - Gibraltar

Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina Gibraltar

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

Het gerecht dat bevoegd is om een beslissing te geven in een Europese procedure voor geringe vorderingen in Gibraltar is de Supreme Court van Gibraltar. De procedure komt voor de Master of the Supreme Court die de aangewezen Judge for Small Claims (rechter geringe vorderingen) is.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Het enige voor de gerechten in Gibraltar aanvaarde communicatiemiddel is de post (aangezien griffierechten moeten worden betaald om een proces op te starten).

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

In Gibraltar kan beroep worden ingesteld op grond van de bepalingen van de Supreme Court Rules 2000 die in wezen bepalen dat dergelijk beroep kan worden ingesteld bij de Additional Judge of de Chief Justice of the Supreme Court.

De bepalingen van deel 52 van de regeling voor de burgerlijke rechtsvordering en aanvullende praktische aanwijzingen blijven van toepassing op de procedure van een dergelijk beroep. De Supreme Court Rules 2000 bevatten het tijdschema voor het instellen van een dergelijk beroep.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

De ingevolge artikel 21, lid 2, punt b), aanvaarde taal is het Engels.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

De bevoegde instantie voor de tenuitvoerlegging en voor de toepassing van artikel 23 is de Supreme Court van Gibraltar.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

De ingevolge artikel 21, lid 2, punt b), aanvaarde taal is het Engels.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 11/11/2020