Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kis értékű követelések - Írország


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Írország

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kis értékű követelések európai eljárásában történő ítélethozatalra a kerületi bíróság rendelkezik hatáskörrel. Az eljárást kezdeményező kérelmet az illetékes kerületi bíróság hivatalvezetőjéhez kell benyújtani. A kerületi bíróságok címei és kapcsolatfelvételi adatai a következő internetes oldalon érhetőek el:

A link új ablakot nyit meghttp://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A kommunikáció általános eszközei a postai út és az e-mail.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Az illetékes bíróság személyzete a formanyomtatványok kitöltéséhez gyakorlati segítséget biztosít, továbbá általános tájékoztatást nyújthat a feleknek a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazási köréről, valamint arról, hogy Írországban mely bíróságok és törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

E kérdésekről a bíróság eljárási szabályzata rendelkezik, amely előírja, hogy:

  • „E szabályzat bármely más rendelkezését nem érintve, amennyiben a Bírósági Szolgálat e célnak megfelelő tárgyi feltételeket határozott meg, és ezt a bíróság vagy a hivatalvezető elrendelte, a kis értékű követelések európai eljárása során megküldendő, szállítandó, átadandó, vagy kézbesítendő bármely irat kézbesítése akkor érvényes, ha azt elektronikus üzenet formájában továbbítják a felperes vagy alperes elektronikus levelezési címére (a felperes vagy alperes által megküldött bármely fejléccel ellátott papíron, vagy egyéb iraton azonosított e-mail-cím alapján, vagy bármelyikük által bármilyen információ megküldésére használt e-mail-cím alapján), vagy a hivatalvezető elektronikus levelezési címére (a bírósági szolgálat által működtetett bármely honlapon azonosított e-mail-cím alapján), feltéve, hogy amennyiben a feladó nincs meggyőződve arról, hogy a szándékolt címzett megkapta az elektronikus információt (az e-mail kézbesítési státuszáról érkezett bármely üzenet miatt), vagy amennyiben a továbbítást követő hét napon belül nem kapott választ, az elektronikus információ továbbítását meg nem történtnek kell tekinteni és a releváns iratokat, ahogy erről a kézbesítésről egyébként ez a határozat rendelkezik, az ezt az időszakot követő nyolc napon belül kell kézbesíteni.” (53B határozat, 3. szabály)
  • „A keresetlevél és alátámasztó dokumentumok megküldhetőek térítvényes ajánlott postai küldemény formájában vagy, amennyiben érvényes a 3. szabály, elektronikus formában.” (53B határozat, 4. szabály)
  • „Ha a kérelem nem tartozik a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazási körébe, a hivatalvezetőnek értesítenie kell a felperest, amennyiben lehetséges a felperes keresetlevelének a hivatalvezetőhöz történő benyújtásával megegyező módszerrel (ha ez nem lehetséges, térítvényes ajánlott postai küldemény formájában)…” (53B határozat, 6. szabály)
  • „A hivatalvezető a felperesnek térítvényes postai levélben megküldi az alperes válaszának másolatait (kivéve – adott esetben – ha a 3. szabály ezt másként írja elő), az uniós rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében előírt határidőn belül. … A hivatalvezető (adott esetben) a felperesnek térítvényes postai levélben küld meg bármely viszonkeresetet és alátámasztó okiratot (kivéve – adott esetben – ha a 3. szabály ezt másként írja elő) az uniós rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében előírt határidőn belül.” (53B határozat, 8. szabály)
  • „Az uniós rendeletben felsorolt bármilyen célból a hivatalvezető által az egyik félnek küldendő bármely európai kis értékű követelésre vonatkozó bejelentést vagy értesítést az adott félnek a hivatalvezetővel való kommunikációja során használt eszközzel kell eljuttatni (vagy az adott fél részére megadott címre vagy elérhetőségre) és…” (53B határozat, 18. szabály)

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Nincs ilyen.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

A kis értékű követelések európai eljárásának eljárási illetéke 25 EUR, a kis értékű követelésekre vonatkozó hazai eljárás során benyújtott kérelemre alkalmazott díjszabás. A viszontkereset szintén 25 EUR. A fenti a) pontban ismertetettek szerint a kis értékű követelések európai eljárása iránti kérelmet az illetékes kerületi bíróság hivatalvezetőhez kell benyújtani, aki tájékoztatja a felperest a fenti összeg megfizetésének módjáról. Az elérhetőségi adatok megegyeznek a fenti a) pontban szereplőkkel.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

A 4. cikk (4) bekezdése szerint az elutasítással szembeni fellebbezéstől eltérő fellebbezést a megfelelő körzeti bírósághoz (Circuit Court) lehet benyújtani, az ítélet meghozatalától számított 14 napon belül. A körzeti bíróságok címei és kapcsolatfelvételi adatai a következő internetes oldalon érhetők el:

A link új ablakot nyit meghttp://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

A vonatkozó eljárási szabályok előírják a következőket:

„(1) Az alperes, aki ellen a kis értékű európai követelés elbírálása során mulasztási ítéletet hoztak, ennek a határozatnak megfelelően, az ítéletet meghozó bíróság területén hatáskörrel rendelkező bírósághoz beadvány benyújtásával kérheti, az uniós rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében említett okokból, az ítélet hatályon kívül helyezését és/vagy megváltoztatását

(2) A beadványt a felperesnek vagy – ha van –, a felperes ügyvédjének kell kézbesíteni, a mulasztási ítéletnek az alperes tudomására jutásától számított tíz teljes napon belül

(3) A beadvány kézbesítése nem függeszti fel az eljárást

(4) A bíróság a beadvány tényleges kézbesítését elegendőnek nyilváníthatja

(5) A beadványnak egyértelműen és röviden tartalmaznia kell az uniós rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében megjelölt okokat, melyekre a kérelmező fél hivatkozik

(6) Az uniós rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a bíróság a beadvány tárgyalása során helyt adhat a kérelemnek, vagy elutasíthatja azt

(7) Amennyiben a bíróság elutasítja a felülvizsgálatot azzal az indokkal, hogy az uniós rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében felsorolt okok egyike sem áll fenn, az ítélet jogerős marad

(8) Amennyiben a bíróság úgy határoz, hogy a felülvizsgálat az uniós rendelet 18 cikkének (1) bekezdésében felsorolt okok valamelyike alapján indokolt, a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletet hatályon kívül kell helyezni és semmissé kell nyilvánítani.”

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Az angol és az ír.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

A hitelezőnek végrehajtásra irányuló kérelmet kell benyújtania az illetékes körzeti bíróságon keresztül a nyilvántartásáért felelős megyei tisztviselőnél/járási bírónál (County Registrar/Sheriff). A megfelelő körzeti bíróságok illetékesek a végrehajtás megtagadására, felfüggesztésére vagy korlátozására irányuló kérelmek elbírálására.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 09/01/2019