Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kis értékű követelések - Luxemburg


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Luxemburg

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A rendeletben említett határozatok meghozatalára hatáskörrel rendelkező bíróságok a békebíróságok (justices de paix).

A nemzeti honlapra mutató link: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 530529

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A Luxemburgban elfogadott kommunikációs eszköz a postai kézbesítés.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Service d’accueil et d’information juridique (Fogadó- és jogi tájékoztatási szolgálat) – Luxembourg
Cité Judiciaire
Bâtiment JP
L-2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique (Fogadó- és jogi tájékoztatási szolgálat) – Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 802315

Európai Fogyasztói Központ EIG (Centre Européen des Consommateurs GIE — „CEC Luxembourg”)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Tel.: (+352) 268464 1

Fax: (+352) 26845761

E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@cecluxembourg.lu

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Luxemburgban az eljárási szabályok még nem teszik lehetővé az elektronikus kézbesítést és kommunikációt; a kommunikáció postai úton történik.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Lásd a d) pontot.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

Luxemburgban nem kell illetéket fizetni a kis értékű követelések európai eljárását lefolytató bíróság részére.

Az ítélet meghozatalát követően azonban a határozat végrehajtásával kapcsolatban és a pernyertes fél kérésére keletkezik illetékfizetési kötelezettség.

A bírósági végrehajtók díjszabását megállapító, módosított 1991. január 24-i nagyhercegi rendelet alkalmazandó. Ezzel kapcsolatos további információk a Luxemburgi Nagyhercegség Bírósági Végrehajtói Kamarájának – Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg honlapján találhatók: http://www.huissier.lu/ .

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az iratok bírósági végrehajtó (huissier de justice) által történő kézbesítéséért fizetendő rögzített díj 138 EUR.

A díjat a bírósági végrehajtók részére banki átutalással lehet megfizetni.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

Amennyiben a követelés összege 2 000 EUR-nál nem magasabb, a békebíróság határozata jogerős. Ez esetben az egyetlen jogorvoslati lehetőség a jogkérdésben benyújtott megsemmisítés iránti kérelem (pourvoi en cassation).

Amennyiben a követelés összege 2 000 EUR-nál magasabb, a békebíróság által első fokon hozott ítélet egésze fellebbezéssel (appel) megtámadható, amelyet a körzeti bíróság (tribunal d’arrondissement) elnökéhez kell benyújtani. A fellebbezést a kérelmező vagy annak ügyvédje által benyújtott kérelemmel lehet benyújtani. A fellebbviteli bíróságok előtt eljárni jogosult ügyvéd (avocat à la cour) általi képviselet nem kötelező. A fellebbezés benyújtásának határideje az ítélet közlésétől számított 40 nap. A bíróság hivatala a feleket legalább nyolc nappal a tárgyalást megelőzően idézi. Ha a felek egy másik uniós tagállamban élnek, ez a határidő az új polgári perrendtartás 167. cikke értelmében a távolságra tekintettel tizenöt nappal meghosszabbodik. A körzeti bíróság elnöke előtti eljárás szóbeli.

A békebíróság jogerős határozataival és a körzeti bíróság elnöke által hozott határozatokkal szemben jogkérdésben lehet fellebbezést benyújtani. A felülvizsgálati kérelmet elbíráló bíróság a Semmítőszék (Cour de Cassation); az eljárás során kötelező az arra jogosult ügyvéd általi képviselet.

A nemzeti honlapra mutató link: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel.: (352) 475981 -1

Tribunal d'arrondissement – Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: (352) 803214 -1
Fax: (352) 807119

Cour de Cassation
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-369/373

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

A felülvizsgálati kérelem elbírálására a határozatot hozó békebíróság vezető bírája vagy annak helyettese rendelkezik hatáskörrel.

A felülvizsgálati kérelmet az alperesnek vagy az alperes meghatalmazott képviselőjének írásban kell benyújtania a határozatot hozó bíróság hivatalához. A fellebbviteli bíróságok előtt eljárni jogosult ügyvéd általi képviselet nem kötelező, a felek megjelenhetnek személyesen, vagy őket az új polgári perrendtartás 106. cikkében felsorolt személyek bármelyike segítheti vagy képviselheti (link: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf – 21. oldal és az azt követő oldalak).

A bíróság hivatala a feleket legalább nyolc nappal a tárgyalást megelőzően idézi. Az új polgári perrendtartás 103. és 167. cikke értelmében ez a határidő meghosszabbodik, ha a felek lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem Luxemburgban van. A békebíróság előtti eljárás szóbeli.

A nemzeti honlapra mutató link: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 530.529

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Luxemburg a francia és a német nyelvet fogadja el.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

1) Luxemburgban a bírósági ítéleteket a bírósági végrehajtók hajtják végre.

A bírósági végrehajtók elérhetőségére vonatkozó információk a Luxemburgi Nagyhercegség Bírósági Végrehajtói Kamarájának (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg) honlapján találhatók: http://www.huissier.lu/.

2) A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet 23. cikkének alkalmazásában a hatáskörrel rendelkező hatóság a körzeti bíróság elnöke.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 09/11/2020