menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maza apmēra prasības


Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Saite atveras jaunā logāRegula 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir izdota cerībā uzlabot un vienkāršot procedūras civillietās un komerclietās, kurās prasījums nepārsniedz 2000 eiro.

Regula ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Maza apmēra prasību tiesvedībā izmanto standarta veidlapas. Tā ir rakstiskā tiesvedība, ja vien tiesa neuzskata, ka nepieciešama mutiska lietas izskatīšana.

Turklāt regula lietas pusēm un tiesai nosaka termiņus, lai tiesāšanos paātrinātu.

Regula paredz četras standarta veidlapas.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

Lai saņemtu informāciju par dalībvalstu paziņojumiem, lūdzu izvēlieties vienu no karodziņiem, kas redzami labajā pusē.


KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības

 


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 11/04/2017