Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Lenkija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lenkija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Apylinkės teismai (sądy rejonowe) arba apygardos teismai (sądy okręgowe).

Paprastai jurisdikciją (pirmosios instancijos) turi apylinkės teismai. Tačiau tam tikruose ginčuose, kurie dėl savo pobūdžio yra susiję su apygardos teismų dalykine kompetencija, jurisdikciją (pirmosios instancijos) turi apygardos teismai, nepaisant ieškinio vertės. Tai gali būti, pvz., su autorių teisių apsauga susiję turtiniai reikalavimai.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Rašytiniai popieriniai pareiškimai.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Apylinkės ir apygardos teismų klientų aptarnavimo biuras (Biura Obsługi Interesantów).

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Elektroninės ryšio priemonės neleidžiamos.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Tokios pareigos nėra.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros teismo mokestis yra 100 PLN. Toks pat mokestis mokamas ir už apeliacinių skundų nagrinėjimą.

Civilinių bylų nagrinėjimo teismo mokestis mokamas negrynaisiais pinigais, pervedant sumą į kompetentingo teismo einamąją sąskaitą (sąskaitos duomenis galima gauti tiesiai iš teismo arba rasti teismo ar Teisingumo ministerijos svetainėje), tiesiogiai teismo mokėjimo biure arba teismo mokėjimo biure sumokant žyminį mokestį.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Esant reglamento 7 straipsnio 2 dalyje išdėstytoms aplinkybėms kompetentingas teismas priima sprendimą, kurį susijusi šalis gali apskųsti apeliacine tvarka antrosios instancijos teismui (t. y. apylinkės teismo sprendimai skundžiami apygardos teismui, o apygardos teismo sprendimai skundžiami apeliaciniam teismui). Apeliaciniai skundai teikiami skundžiamą sprendimą priėmusiam teismui per dvi savaites nuo pagrįsto sprendimo įteikimo ieškovui. Jeigu susijusi šalis per vieną savaitę nuo teismo sprendimo paskelbimo nepaprašo įteikti pagrįsto sprendimo (arba, jeigu sprendimas buvo priimtas uždarame posėdyje, per vieną savaitę nuo sprendimo gavimo), skundo pateikimo terminas prasideda pasibaigus prašymo įteikti pagrįstą sprendimą pateikimo terminui. (Civilinio proceso kodekso  316 straipsnio 1 dalis, 367 straipsnio 1 dalis ir 367 straipsnio 2 dalis, kartu su 369 ir 50526 straipsniais). Esant reglamento 7 straipsnio 2 dalyje išdėstytoms aplinkybėms kompetentingas teismas priima sprendimą už akių. Atsakovas gali pareikšti prieštaravimą dėl sprendimo už akių tokį sprendimą priėmusiam teismui. Esant nepalankiam rezultatui pareiškėjas galia apskųsti sprendimą bendra tvarka. (Civilinio proceso kodekso  339 straipsnio 1 dalis, 342 straipsnis ir 344 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Prašymas peržiūrėti sprendimą (Civilinio proceso kodekso 50527a straipsnis). Prašymą nagrinėja sprendimą priėmęs teismas.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Lenkų k.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Teismo antstoliai (komornicy) yra kompetentingos institucijos pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priimtiems sprendimams vykdyti. Teismo antstolių veiksmai gali būti skundžiami kompetentingam apylinkės teismui. Teisinis pagrindas: Civilinio proceso kodekso 767 straipsnio 1 dalis.

Prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą turi būti pateikiami skolininko gyvenamosios vietos arba registruotos buveinės apygardos teismui arba, jeigu tokio teismo nėra, apygardos, kurioje sprendimas vykdytinas ar vykdomas, teismui.

Institucija, atsakinga už priemonių pagal reglamento 23 straipsnį įgyvendinimą, yra kompetentingas apygardos teismas. Teisinis pagrindas: Civilinio proceso kodekso 115320 straipsnio 1 ir 2 dalys (kai sprendimas vykdomas Lenkijoje, remiantis kitos ES valstybės narės pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą išduotu sprendimu) arba Civilinio proceso kodekso 8202 straipsniu (kai sprendimas vykdomas Lenkijoje, remiantis Lenkijos teismo pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą išduotu sprendimo formos vykdomuoju dokumentu, kuriame yra teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 04/04/2019