Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veci s nízkou hodnotou sporu

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 861/2007


Všeobecné informácie

Cieľom Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, je zlepšenie a zjednodušenie konania v občianskych a obchodných veciach, v ktorých hodnota pohľadávky nepresahuje 5 000 EUR.

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska.

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa zakladá na použití vzorových tlačív. Ide o písomný postup, pokiaľ súd nepovažuje za potrebné aj ústne pojednávanie.

Ústne pojednávania možno vykonať ako telefonickú konferenciu alebo videokonferenciu, ak súd disponuje potrebným vybavením.

Nariadením sa takisto stanovujú lehoty pre účastníkov konania a súd s cieľom zrýchliť konanie.

Nariadenie zavádza použitie štyroch vzorových tlačív.

Európsky portál elektronickej justície poskytuje informácie týkajúce sa uplatňovania nariadenia a tlačív, ktoré môžete vyplniť na svojom počítači a vytlačiť.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiaci odkaz

Odkaz sa zobrazí v novom okneARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 07/10/2020