Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drobné nároky - Belgie

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

V belgických právních předpisech není zavedeno žádné zvláštní řízení o drobných nárocích. Existuje pouze něco jako „zkrácené řízení o vydání platebního rozkazu“. Viz samostatný soubor.

Neexistuje žádné zvláštní řízení o drobných nárocích. Používá se běžný postup, který je však velmi jednoduchý.

Běžný postup je popsán níže:

  • předvolání oznámením soudního vykonavatele,
  • výměna písemných argumentů, uvedených zjištění,
  • datum jednání (žalobní odpověď právního zástupce) a uzavření rozpravy,
  • soudní rozhodnutí.

V zásadě se nejedná o žádné zjednodušení, ačkoli některé žaloby se nepodávají formou předvolání, ale spíše dvoustranným návrhem stran. Příkladem sporu, který zahrnuje dvoustranný návrh, je spor týkající se nájemného. Článek 1344a soudního řádu (Gerechtelijk Weboek) stanoví, že s výhradou ustanovení nájemní smlouvy může být každá žaloba týkající se pronájmu věci podána formou písemného návrhu v soudní kanceláři smírčího soudce.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

1.2 Použití řízení

1.3 Formuláře

1.4 Pomoc

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

1.6 Písemné řízení

1.7 Obsah rozsudku

1.8 Náhrada nákladů

1.9 Možnost odvolání

Odkazy

Právní předpisy týkající se zkráceného řízení o vydání platebního rozkazu: internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejné služby pro spravedlnost:

  • Klikněte na „Konsolidované právní předpisy“ v záložce „Zdroje práva“.
  • Zvolte „Soudní řád“ v záložce „Právní předpis“.
  • Do pole „Slova“ napište „664“.
  • Klikněte na „Hledat“ a poté na „Seznam“.
  • Klikněte na „Podrobnosti“.

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 26/10/2015