Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäiset vaatimukset - Bulgaria

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Bulgarian siviiliprosessilaissa ei säädetä erityisestä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä. Bulgarian tuomioistuimet soveltavat 1. tammikuuta 2009 alkaen eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 861/2007. Nämä menettelyt käsitellään piirituomioistuimissa. Sen sijaan asioihin, joista ei nimenomaan säädetä asetuksessa (EY) N:o 861/2007, sovelletaan siviiliprosessilain yleisiä säännöksiä.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Bulgarian siviiliprosessilaissa ei säädetä erityisestä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Bulgarian siviiliprosessilaissa ei säädetä erityisestä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä.

1.3 Lomakkeet

Bulgarian siviiliprosessilaissa ei säädetä erityisestä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä.

1.4 Neuvonta

Bulgarian siviiliprosessilaissa ei säädetä erityisestä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Bulgarian siviiliprosessilaissa ei säädetä erityisestä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä.

1.6 Kirjallinen menettely

Bulgarian siviiliprosessilaissa ei säädetä erityisestä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä.

1.7 Tuomion sisältö

Bulgarian siviiliprosessilaissa ei säädetä erityisestä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä.

1.8 Kulujen korvaaminen

Bulgarian siviiliprosessilaissa ei säädetä erityisestä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Bulgarian siviiliprosessilaissa ei säädetä erityisestä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 11/02/2020