Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sporovi male vrijednosti - Bugarska

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti. Od 1. siječnja 2009. sudovi u Bugarskoj primjenjuju Uredbu (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti. Ti se postupci vode na regionalnim sudovima, dok se za pitanja koja nisu posebno obrađena u Uredbi (EZ) br. 861/2007 primjenjuju opća pravila Zakona o parničnom postupku.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.2 Prijava postupka

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.3 Obrasci

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.4 Pomoć

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.6 Pisani postupak

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.7 Sadržaj presude

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.8 Povrat troškova

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.9 Mogućnost žalbe

Bugarskim Zakonom o parničnom postupku ne predviđa se poseban postupak za sporove male vrijednosti.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 11/02/2020