Sporovi male vrijednosti - Francuska

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

U Francuskoj postoji pojednostavljeni postupak pred okružnim sudom (tribunal d'instance) i lokalnim sudom (tribunal de proximité) koji se naziva zahtjevom koji se podnosi tajniku (déclaration au greffe) i uređen je člancima 843. i 844. Zakonika o građanskom postupku. Predmet se daje sudu na odlučivanje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva tajniku nadležnog suda. Tajnik saziva stranke na raspravu slanjem preporučenog pisma s povratnicom. Na raspravi sudac nastoji pomiriti stranke te uz njihovu suglasnost može imenovati miritelja. U izostanku mirenja postupak se nastavlja uobičajenim tijekom. Zastupanje odvjetnika nije obvezno. Stranke mogu zastupati njihovi supružnici, partneri ili osobe s kojima žive u registriranom partnerstvu, roditelji ili izravni ili neizravni srodnici te njihovi zaposlenici.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Zahtjev ne smije premašivati 4000 EUR te mora biti u nadležnosti okružnog ili lokalnog suda.

1.2 Prijava postupka

Postupak podnošenja zahtjeva tajništvu fakultativan je.

Ne postoji mogućnost pretvaranja zahtjeva podnesenog tajništvu u redovni postupak.

1.3 Obrasci

Budući da se zahtjev tajništvu može podnijeti usmeno, obrazac nije obvezan. Međutim, postoji obrazac za upućivanje predmeta sudu. Radi se o obrascu CERFA br.°10-0099, koji je dostupan na internetskoj stranici francuske uprave te u tajništvima svih okružnih sudova.

1.4 Pomoć

Budući da se radi o jednostavnom postupku koji se odnosi na iznose manje od 4000 EUR te da stranke saslušava sud, propisima nije predviđena nikakva pomoć.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Pravila koja se odnose na dokaze slična su pravilima kod redovnog postupka.

1.6 Pisani postupak

U okviru ovog pojednostavljenog postupka ne postoji potpuno pisani postupak.

1.7 Sadržaj presude

Pravila koja se primjenjuju na presudu ista su kao i kod pisanog postupka.

1.8 Povrat troškova

Pravila koja se primjenjuju ista su kao i kod drugih postupaka. Međutim, budući da za ovaj postupak nisu nužni slanje poziva i pravno zastupanje, troškovi su manji.

1.9 Mogućnost žalbe

S obzirom na vrijednost spora ne postoji mogućnost podnošenja žalbe. Presuda može samo biti predmet prigovora ili žalbe u kasacijskom postupku.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruStranica Ministarstva pravosuđa

Poveznica se otvara u novom prozoruStranica Legifrance


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 20/07/2017