Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisten vaatimusten lomakkeetEurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2017 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella (EY) N:o 861/2007 pyritään parantamaan ja yksinkertaistamaan menettelyjä siviili- ja kauppaoikeuden alalla, kun vaatimuksen arvo on enintään 5 000 euroa.

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely perustuu vakiolomakkeiden käyttöön. Menettely on kirjallinen, ellei tuomioistuin katso suullista käsittelyä tarpeelliseksi.

Asetuksessa säädetään myös määräajoista, joita asianosaisten ja tuomioistuimen on noudatettava käsittelyn nopeuttamiseksi.

Asetuksessa määritellyt neljä vakiolomaketta ovat ladattavissa seuraavista linkeistä. Ne ovat tällä hetkellä saatavissa editoitavassa PDF-muodossa (voit täyttää lomakkeet laitteellasi ja tulostaa ne):

Lomake A - VaatimuslomakePDF(151 KB)fi

Lomake B - Tuomioistuimen esittämä vaatimuslomaketta koskeva täydennys- ja/tai oikaisupyyntöPDF(67 KB)fi

Lomake C - VastauslomakePDF(62 KB)fi

Lomake D - Todistus vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetusta tuomiostaPDF(63 KB)fi

Verkkolomakkeet (dynaamiset lomakkeet) ovat saatavissa piakkoin.

Linkit

Käsikirjassa ei ole otettu huomioon muutoksia, joita sovelletaan 14. heinäkuuta 2017 alkaen. Käsikirjassa on edelleen paljon hyödyllistä tietoa ja selityksiä, mutta sen lisäksi on otettava huomioon eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annettu asetus (EY) N:o 861/2007 sellaisena kuin se on muutettuna.

Käsikirja eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn käyttöä vartenPDF(1304 Kb)fi


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 16/08/2017