Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ieškinių dėl nedidelių sumų formosNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2007 m. liepos 11 d. Reglamentu (EB) Nr. 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, siekiama patobulinti ir supaprastinti civilinių ir komercinių bylų nagrinėjimo procedūras, kai ieškinio suma neviršija 5 000 EUR.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Taikant ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą naudojamos standartinės formos. Ši procedūra yra rašytinė, tačiau teismas gali nuspręsti, kad būtina surengti žodinį bylos nagrinėjimą.

Be to, reglamentu nustatomi terminai, kurių turi laikytis šalys ir teismas, siekdami užtikrinti spartų bylos nagrinėjimą.

Toliau pateikiamos reglamente numatytos keturios standartinės formos. Šiuo metu jos pateiktos redaguojamuoju PDF formatu (galite jas užpildyti savo kompiuteryje ir atsispausdinti):

A Forma - Ieškinio formaPDF(152 KB)lt

B Forma - Teismo prašymas užpildyti ir (arba) pataisyti ieškinio formąPDF(69 KB)lt

C Forma - Atsiliepimo formaPDF(65 KB)lt

D Forma - Pažyma dėl sprendimo, priimto pagal europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrąPDF(65 KB)lt

Internetinės (tiesiogiai užpildomos) formos bus parengtos netrukus.

Susijusi nuoroda

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad vadove neatsižvelgiama į pakeitimus, kurie taikomi nuo 2017 m. liepos 14 d. Nežiūrint to, jame yra naudingos informacijos ir paaiškinimų, bet juos skaitydami vadovaukitės Reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pakeitimais.

Praktinis vadovas kaip taikyti nagrinėjimo procedūrąPDF(1303 Kb)lt


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 16/08/2017