Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veidlapas prasībām par nelielām summāmSaite atveras jaunā logāRegulas Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, mērķis ir panākt, ka tiek uzlabotas un vienkāršotas procedūras, kas piemērojamas civillietām un komerclietām, kurās prasības apmērs nepārsniedz 5000 €.

Regula tiek piemērota visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Procedūrā maza apmēra prasībām tiek izmantotas standartizētas veidlapas. Procedūra notiek rakstveidā, ja vien tiesa neuzskata, ka nepieciešama mutvārdu uzklausīšana.

Tiesvedības paātrināšanas nolūkā regulā ir noteikti konkrēti termiņi, kuri lietas pusēm un tiesai ir jāievēro.

Četras regulā minētās standartizētās veidlapas ir pieejamas zemāk. Pašlaik tās ir pieejamas rediģējamā PDF formātā (izmantojot datoru, tās iespējams aizpildīt un izdrukāt):

A Veidlapa - Prasības pieteikuma veidlapaPDF(153 KB)lv

B Veidlapa - Tiesas pieprasījums papildināt un/vai labot prasības pieteikuma veidlapuPDF(69 KB)lv

C Veidlapa - Atbildes veidlapaPDF(66 KB)lv

D Veidlapa - Apliecinājums par spriedumu atbilstīgi eiropas procedūrai maza apmēra prasībāmPDF(65 KB)lv

Drīzumā būs pieejamas arī tiešsaistes (dinamiskās) veidlapas.

Papildu saite

Lūdzam ņemt vērā, ka rokasgrāmata neatspoguļo izmaiņas, kas stājās spēkā 2017. gada 14. jūlijā. Tā sniedz noderīgu informāciju un skaidrojumus, tomēr to lasot, būtu jāiepazīstas arī ar grozījumiem Regulā (EK)  861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

Praktiska rokasgrāmata par Eiropas procedūr as maza apmēra prasībāmPDF(1304 Kb)lv


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 16/08/2017