Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Formulieren voor geringe vorderingenDe link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen heeft als doel de procedures in burgerlijke en handelszaken waarbij de waarde van de vordering niet meer dan 5000 euro bedraagt, te verbeteren en te vereenvoudigen.

Deze verordening is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

De procedure voor geringe vorderingen verloopt op basis van standaardformulieren. De procedure verloopt schriftelijk, tenzij de rechtbank een mondelinge behandeling nodig acht.

Om de procedure vlot te doen verlopen, zijn in de verordening ook termijnen vastgesteld voor de partijen en voor de rechtbank.

De vier standaardformulieren als bedoeld in de verordening zijn hieronder beschikbaar. Zij staan thans in een bewerkbaar PDF-formaat (u kunt deze op uw computer invullen en afprinten):

Formulier A - VorderingsformulierPDF(154 KB)nl

Formulier B - Verzoek van het gerecht om het vorderingformulier aan te vullen en/of te corrigerenPDF(69 KB)nl

Formulier C - AntwoordformulierPDF(67 KB)nl

Formulier D - Certificaat betreffende een beslissing in de europese procedure voor geringe vorderingenPDF(66 KB)nl

De online (dynamische) formulieren zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Link

Gelieve er nota van te nemen dat de handleiding geen rekening houdt met de wijzigingen die van toepassing zijn met ingang van 14 juli 2017. Toch bevat zij nuttige informatie en verduidelijkingen, maar bij het lezen ervan dient u de wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen te raadplegen.

Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingenPDF(1294 Kb)nl


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 16/08/2017