Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drobne roszczenia – formularzeLink otworzy się w nowym oknieRozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma na celu usprawnienie i uproszczenie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 5000 euro.

Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń stosuje się w oparciu o standardowe formularze. Jest to postępowanie pisemne, chyba że sąd uzna za niezbędne przeprowadzenie rozprawy.

Rozporządzenie ustanawia również terminy obowiązujące strony i sąd w celu przyspieszenia postępowania.

Cztery standardowe formularze określone w rozporządzeniu są dostępne poniżej. Obecnie są one dostępne w edytowalnym formacie PDF (można je wypełnić na komputerze i wydrukować):

Formularz A - Formularz pozwuPDF(156 Kb)pl

Formularz B - Wezwanie sądu lub trybunału do uzupełnienia lub skorygowania formularza pozwuPDF(70 Kb)pl

Formularz C - Formularz odpowiedziPDF(68 Kb)pl

Formularz D - Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeńPDF(68 Kb)pl

Dynamiczne formularze on-line zostaną udostępnione wkrótce.

Powiązane dokumenty

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania w sprawie drobnych roszczeńPDF(1337 Kb)pl


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 17/07/2017