Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drobne roszczenia – formularzeLink otworzy się w nowym oknieRozporządzenie nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma na celu udoskonalenie i uproszczenie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 000 EUR.

Rozporządzenie stosuje się w stosunkach pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń przeprowadza się w oparciu o standardowe formularze. Odbywa się ono na piśmie z wyjątkiem sytuacji, w których sąd uznaje, że konieczne jest przeprowadzenie rozprawy.

W celu skrócenia czasu trwania postępowania w rozporządzeniu określono również terminy obowiązujące strony oraz sąd.

Cztery standardowe formularze zamieszczone w rozporządzeniu są dostępne poniżej. Formularze są dostępne obecnie w formacie PDF (można je wypełnić na komputerze, a następnie wydrukować).

Formularz A - Formularz pozwuPDF(155 KB)pl

Formularz B - Wezwanie sądu lub trybunału do uzupełnienia lub skorygowania formularza pozwuPDF(71 KB)pl

Formularz C - Formularz odpowiedziPDF(67 KB)pl

Formularz D - Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeńPDF(67 KB)pl

Wkrótce udostępnimy formularze, które można wypełniać online (formularze dynamiczne).

Powiązane strony

Należy zauważyć, że przewodnik nie odzwierciedla zmian, które obowiązują od 14 lipca 2017 r. Przewodnik zawiera jednak przydatne informacje i wyjaśnienia, przy czym w czasie jego lektury należy zapoznać się ze zmianami do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

 

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania w sprawie drobnych roszczeńPDF(1337 Kb)pl


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 16/08/2017