Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tlačivá pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporuCieľom Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, je zlepšenie a zjednodušenie konaní v občianskych a obchodných veciach, v ktorých hodnota pohľadávky nepresahuje 5 000 EUR.

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska.

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa zakladá na použití vzorových tlačív. Ide o písomný postup, pokiaľ súd nepovažuje za potrebné aj ústne pojednávanie.

Nariadením sa takisto stanovujú lehoty pre účastníkov konania a súd s cieľom zrýchliť konanie.

Štyri vzorové tlačivá uvedené v nariadení nájdete ďalej v texte. V súčasnosti sú dostupné vo formáte PDF, ktorý je možno upravovať (môžete si ich vyplniť na vašom počítači a vytlačiť):

Tlačivo A - Tlačivo návrhu na uplatnenie pohľadávkyPDF(156 KB)sk

Tlačivo B - Žiadosť súdu alebo tribunáluPDF(71 KB)sk

Tlačivo C - Tlačivo na odpoveďPDF(67 KB)sk

Tlačivo D - OsvedčeniePDF(67 KB)sk

Online (dynamické) tlačivá budú čoskoro k dispozícii.

Súvisiace odkazy

Upozorňujeme, že príručka nezohľadňuje zmeny, ktoré sa uplatňujú po 14. júli 2017. Poskytuje užitočné informácie a vysvetlenia, avšak pri jej čítaní sa treba oboznámiť aj so zmenami nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Praktická príručka pre uplatňovanie s nízkou hodnotou sporuPDF(1317 Kb)sk


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 16/08/2017