Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Formulär för småmålLänken öppnas i ett nytt fönsterRådets förordning 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande syftar till att förbättra och förenkla förfarandena i civil- och handelsrättsliga ärenden där fordrans värde inte överstiger 5 000 euro.

Förordningen gäller mellan alla Europeiska unionens medlemsstater med undantag för Danmark.

Småmålsförfarandet genomförs med hjälp av standardformulär. Det är ett skriftligt förfarande om domstolen inte finner det nödvändigt med en muntlig utfrågning.

I förordningen fastställs också tidsfrister för parterna och domstolen, i syfte att påskynda tvistlösningen.

De fyra standardformulär som avses i förordningen finns nedan. De är i redigerbart pdf-format (dvs. du kan fylla i och skriva ut dem på din dator):

Formulär A - AnsökningsformulärPDF(153 KB)sv

Formulär B - Begäran från domstolen om komplettering och/eller rättelse av ansökningsformuläretPDF(68 KB)sv

Formulär C - SvarsformulärPDF(65 KB)sv

Formulär D - Intyg om dom i ett europeiskt småmålsförfarandePDF(65 KB)sv

De (dynamiska) webbformulären kommer snart.

Länkar

Observera att handledningen inte återspeglar förändringar som trätt i kraft från och med den 14 juli 2017. Den ger ändå användbar information och förtydliganden, men ni bör ändå även konsultera ändringen av förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

Handbok för småmålsförfarandetPDF(1292 Kb)sv


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 16/08/2017