Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializuoti teismai - Kroatija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.


Specializuotiems teismams priklauso baudžiamųjų nusižengimų teismai, komerciniai teismai ir administraciniai teismai kaip pirmosios instancijos teismai, ir Kroatijos Respublikos aukštasis baudžiamųjų nusižengimų teismas, Kroatijos Respublikos aukštasis komercinis teismas ir Kroatijos Respublikos aukštasis administracinis teismas kaip apeliacinės institucijos teismai.

Skirtingos teisingumo vykdymo sritys

Baudžiamųjų nusižengimų teismai – pagal Teismų (veiklos teritorijos ir buveinių) įstatymą įsteigtas 61 baudžiamųjų nusižengimų teismas. Baudžiamųjų nusižengimų teismai pirmąja instancija nagrinėja bylas dėl nusikalstamų veikų, susijusių su kelių eismo saugumu, ekonomika ir viešąja tvarka.

Įstatymas vis dar galioja, tačiau 2015 m. liepos 1 d. bus panaikintas, kai įsigalios Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų (veiklos teritorijos ir buveinių) įstatymo (OG 128/14) nuostatos.

Kroatijos Respublikoje yra septyni komerciniai teismai (Zagrebe, Splite, Rijekoje, Osijeke, Bjelovare, Varaždine, Zadare), kurie sprendžia įmonių ginčus, nagrinėja prašymus įsteigti arba uždaryti įmones, tvarko įmonių registrus teismuose, vykdo su užsienio teismų sprendimų pripažinimu susijusias procedūras ir priima arbitražinius sprendimus komerciniuose ginčuose, nagrinėja nemokumo bylas ir teikia tarptautinę teisinę pagalbą komercinėse bylose renkant įrodymus, taip pat vykdo kitą veiklą.

Kroatijos Respublikoje yra keturi administraciniai teismai (Zagrebe, Splite, Rijekoje ir Osijeke). Šie teismai nagrinėja bylas dėl įstaigų, kurios veikia pagal viešąją teisę, priimtų individualių sprendimų, bylas dėl įstaigų, kurios veikia pagal viešąją teisę, veiksmų, bylas dėl nepriimtų individualių sprendimų, bylas dėl administracinių susitarimų ir tokių susitarimų vykdymo.

Kroatijos Respublikos aukštasis baudžiamųjų nusižengimų teismas, Kroatijos Respublikos aukštasis komercinis teismas ir Kroatijos Respublikos aukštasis administracinis teismas, kurių buveinės yra Zagrebe, antrąja instancija nagrinėja skundus dėl Kroatijos baudžiamųjų nusižengimų, komercinių ir administracinių teismų sprendimų.

Baudžiamųjų nusižengimų teismai

 1. Pirmąja instancija priima nuosprendžius dėl nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad baudžiamojo nusižengimo bylą turi nagrinėti kita įstaiga;
 2. teikia tarptautinę teisinę pagalbą jų jurisdikcijai priklausančiose bylose ir vykdo kitą įstatyme nustatytą konkrečią veiklą.

Baudžiamųjų nusižengimų teismaiPDF(274 Kb)hr

Komerciniai teismai

Be kituose įstatymuose nustatytos jurisdikcijos, komerciniai teismai:

 1. nagrinėja su registracija susijusias bylas ir tvarko teismo registrus;
 2. priima sprendimus bylose dėl įrašų Laivų ir jachtų registre, kai tokios bylos pagal Jūrų kodeksą priskiriamos komercinių teismų jurisdikcijai, dėl laivų savininkų atsakomybės ribojimo ir nagrinėja skundus dėl galutinio bendrosios avarijos likvidavimo pagrindo, išskyrus atvejus, kai kitaip nustatyta konkrečios rūšies bylai taikomame įstatyme;
 3. nagrinėja prašymus, susijusius su įmonės steigimu, veikimu ir pabaiga;
 4. ne ginčo tvarka nagrinėja Įmonių įstatyme nurodytas bylas;
 5. vykdo užsienio teismų sprendimų pripažinimo procedūras, taip pat priima arbitražinius sprendimus kilus komerciniams ginčams;
 6. užtikrina įrodymų apsaugą bylose, kuriose turi jurisdikciją;
 7. taiko apsaugos priemones bylose ir bylose, kuriose turi jurisdikciją;
 8. nagrinėja prašymus paskelbti bankrotą ir vadovauja bankroto byloms;
 9. teikia tarptautinę teisinę pagalbą komercinėse bylose renkant įrodymus;
 10. vykdo kitas įstatymuose nustatytas pareigas.

Komerciniai teismaiPDF(192 Kb)hr

Atkreipkite dėmesį į tai, kad naujas savivaldybių ir komercinių teismų tinklas, kurį sudaro 24 savivaldybių teismai ir 8 komerciniai teismai, pradės veikti 2015 m. balandžio 1 d. 2015 m. liepos 1 d. pradės veikti naujas baudžiamųjų nusižengimų teismų tinklas, kurį sudarys 22 teismai. Šių teismų santvarka reglamentuojama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų (veiklos teritorijos ir buveinių) įstatymu (OG 128/14).
Šiame dokumente pateikiama šiuo metu aktualiausia ir tiksli informacija, tačiau 2015 m. balandžio 1 d. – 2015 m. liepos 1 d. laikotarpiu ji bus pakeista.

Administraciniai teismai

 1. Nagrinėja bylas dėl įstaigų, kurios veikia pagal viešąją teisę, priimtų individualių sprendimų;
 2. nagrinėja bylas dėl įstaigų, kurios veikia pagal viešąją teisę, veiksmų;
 3. nagrinėja bylas dėl nepriimtų individualių sprendimų ir įstaigos, kuri veikia pagal viešąją teisę, neveikimo per įstatyme nustatytą terminą;
 4. nagrinėja bylas dėl administracinių susitarimų ir tokių susitarimų vykdymo;
 5. nagrinėja kitas įstatymais priskirtas bylas.

Administraciniai teismaiPDF(180 Kb)hr

Aukštasis baudžiamųjų nusižengimų teismas

 1. Nagrinėja bylas dėl baudžiamųjų nusižengimų teismų ir valstybinių administravimo įstaigų sprendimų, kuriais pirmąja instancija išsprendžiama baudžiamojo nusižengimo byla, ir dėl kitų institucijų apskųstų sprendimų, kai tai nustatyta konkrečiame įstatyme;
 2. sprendžia administracinių teismų jurisdikcijos kolizijos klausimus;
 3. priima sprendimus dėl galutinių ir privalomų sprendimų, susijusių su nusikalstama veika, apskundimo kasacine tvarka, kai tai nustatyta konkrečiame įstatyme;
 4. vykdo kitas įstatymuose nustatytas pareigas.

Kroatijos Respublikos aukštasis baudžiamųjų nusižengimų teismas
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagrebas
Tel. + 385 1 480 75 10
Faks. + 385 1 461 12 91
e. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Kroatijos Respublikos aukštasis komercinis teismas

 1. Nagrinėja skundus dėl komercinių teismų pirmąja instancija priimtų sprendimų;
 2. sprendžia komercinių teismų teritorinės jurisdikcijos kolizijos klausimus ir priima sprendimus dėl jurisdikcijos priskyrimo komerciniams teismams;
 3. vykdo kitas įstatymuose nustatytas pareigas.

Kroatijos Respublikos aukštasis komercinis teismas
Berislavićeva 11
10 000 Zagrebas
Tel. + 385 1 489 68 88
Faks. + 385 1 487 23 29
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.vtsrh.hr/

Kroatijos Respublikos aukštasis administracinis teismas

 1. Nagrinėja skundus dėl administracinių teismų sprendimų ir apskundžiamus sprendimus;
 2. priima sprendimus dėl bendrųjų įstatymų teisėtumo;
 3. sprendžia administracinių teismų jurisdikcijos kolizijos klausimus;
 4. nagrinėja kitas įstatymais priskirtas bylas.

Kroatijos Respublikos aukštasis administracinis teismas
Frankopanska 16
10 000 Zagrebas
Tel. + 385 1 480 78 00
Faks. + 385 1 480 79 28
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.upravnisudrh.hr/


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 20/07/2016