Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Instanţe specializate - Croaţia

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.


În categoria instanțelor specializate se regăsesc instanțele comerciale și administrative și instanțele pentru delicte, precum și Înalta Curte pentru Delicte a Republicii Croația, Înalta Curte Comercială a Republicii Croația și Înalta Curte Administrativă a Republicii Croația, care sunt curți de apel.

Diferitele competențe ale instanțelor judecătorești

Instanțele pentru delicte – 61 de instanțe pentru delicte au fost înființate conform Legii privind instanțele judecătorești (competențe și sedii). Instanțele pentru delicte se pronunță în primă instanță cu privire la contravenții în domeniul siguranței rutiere, al economiei și al ordinii publice.

Legea este încă în vigoare, însă va fi abrogată de la 1 iulie 2015, când dispozițiileLinkul se deschide într-o fereastră nouăLegii (OG 128/14) privind instanțele judecătorești (competențe și sedii) vor intra în vigoare.

Instanțele comerciale – există șapte instanțe comerciale în Republica Croația (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar), care se pronunță cu privire la litigii între societăți comerciale și la cereri de înființare ori de închidere a societăților comerciale, țin registre judiciare ale societăților, desfășoară proceduri legate de recunoașterea hotărârilor instanțelor din alte țări și a sentințelor arbitrale străine în litigii comerciale, desfășoară proceduri de insolvență și oferă asistență judiciară internațională în obținerea de probe în materie comercială și alte activități.

Instanțele administrative – există patru instanțe administrative în Republica Croația, și anume la Zagreb, la Split, la Rijeka și la Osijek. Aceste instanțe se pronunță cu privire la acțiunile formulate împotriva unor hotărâri cu caracter individual ale organismelor de drept public, la acțiunile formulate împotriva activităților organismelor de drept public, la acțiunile în constatarea omisiunii de a adopta hotărâri cu caracter individual și la acțiunile formulate împotriva acordurilor administrative și a executării acestora.

Înalta Curte pentru Delicte a Republicii Croația, Înalta Curte Comercială a Republicii Croația și Înalta Curte Administrativă a Republicii Croația, fiind instanțe de al doilea grad de jurisdicție, se pronunță cu privire la recursurile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele pentru delicte, comerciale și administrative din Croația și au sediul la Zagreb.

Instanțele pentru delicte

 1. se pronunță în primă instanță cu privire la faptele penale de gravitate redusă, cu excepția cazurilor în care legea prevede ca un alt organism să desfășoare procedurile privind delictele;
 2. oferă asistență judiciară internațională în procedurile care intră în competența lor și alte activități prevăzute de lege.

Instanțele pentru delictePDF(274 Kb)hr

Instanțele comerciale

Pe lângă competența prevăzută de lege, instanțele comerciale:

 1. intervin în chestiuni legate de înregistrare și țin registre judiciare;
 2. se pronunță cu privire la datele înscrise în Registrul navelor și al iahturilor în legătură cu chestiuni care țin de competența instanțelor comerciale în temeiul Codului maritim, cu privire la limitarea răspunderii proprietarilor de nave și la plângerile depuse împotriva temeiului definitiv al lichidării avariei comune, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel pentru o categorie specifică de cauze;
 3. se pronunță cu privire la cererile legate de înființarea, funcționarea și închiderea unei societăți comerciale;
 4. se pronunță în cadrul anumitor proceduri necontencioase prevăzute de Legea societăților comerciale;
 5. desfășoară proceduri pentru recunoașterea hotărârilor judecătorești din alte țări, precum și a sentințelor arbitrale în litigii comerciale;
 6. asigură elemente de probă în cadrul procedurilor care intră în competența lor;
 7. impun măsuri de protecție în cadrul procedurilor care intră în competența lor și în legătură cu aceste proceduri;
 8. se pronunță cu privire la cererile de deschidere a procedurii de faliment și inițiază proceduri de faliment;
 9. oferă asistență judiciară internațională în obținerea de probe în materie comercială;
 10. îndeplinesc alte sarcini prevăzute de lege.

Instanțele comercialePDF(192 Kb)hr

Trebuie reținut faptul că o nouă rețea de instanțe municipale și comerciale, alcătuită din 24 de instanțe municipale și opt instanțe comerciale, va fi înființată la 1 aprilie 2015. La 1 iulie 2015, va fi înființată o nouă rețea de 22 de instanțe pentru delicte. Acestea sunt reglementate de Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea (OG 128/14) privind instanțele judecătorești (competențe și sedii)
Informațiile furnizate aici sunt actualizate și exacte, însă vor fi înlocuite, după caz, începând de la 1 aprilie 2015 sau de la 1 iulie 2015.

Instanțele administrative

 1. se pronunță cu privire la acțiunile formulate împotriva hotărârilor cu caracter individual ale organismelor de drept public;
 2. se pronunță cu privire la acțiunile formulate împotriva acțiunilor organismelor de drept public;
 3. se pronunță cu privire la acțiunile în constatarea omisiunii de a adopta hotărâri cu caracter individual și/sau acțiunile în constatarea omisiunii de a acționa în limita unui termen legal a unui organism de drept public;
 4. se pronunță cu privire la acțiunile împotriva acordurilor administrative și a executării acestor acorduri;
 5. se pronunță în alte cauze prevăzute de lege.

Instanțele comercialePDF(180 Kb)hr

Înalta Curte pentru Delicte

 1. se pronunță cu privire la recursurile împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele pentru delicte și de organismele administrației de stat de prim grad de jurisdicție în proceduri privind delictele și cu privire la recursurile împotriva hotărârilor altor autorități, în cazul în care o lege specifică prevede acest lucru;
 2. soluționează conflicte de competență între instanțele pentru delicte;
 3. se pronunță cu privire la căile de atac extraordinare împotriva deciziilor definitive și obligatorii privind un delict, în cazul în care o lege specifică prevede acest lucru;
 4. îndeplinește alte sarcini prevăzute de lege.

Înalta Curte pentru Delicte a Republicii Croația
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Tel: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăpredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Înalta Curte Comercială a Republicii Croația

 1. se pronunță cu privire la recursurile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele comerciale de prim grad de jurisdicție;
 2. soluționează litigii de competență teritorială între instanțele comerciale și se pronunță cu privire la transferul de competență între instanțele comerciale;
 3. îndeplinește alte sarcini prevăzute de lege.

Înalta Curte Comercială a Republicii Croația
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.vtsrh.hr/

Înalta Curte Administrativă a Republicii Croația

 1. se pronunță cu privire la recursurile împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele administrative și cu privire la deciziile atacabile;
 2. se pronunță cu privire la legalitatea actelor cu caracter general;
 3. se pronunță cu privire la conflicte de competență între instanțele administrative;
 4. se pronunță în alte cauze prevăzute de lege.

Înalta Curte Administrativă a Republicii Croația
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.upravnisudrh.hr/


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 20/07/2016