Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializirana sodišča - Hrvaška

Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

 

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.


Specializirana sodišča so sodišča za prekrške, gospodarska sodišča in upravna sodišča kot sodišča prve stopnje ter Visoko sodišče Republike Hrvaške za prekrške, Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške in Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške kot sodišča druge stopnje.

Glede na področje sojenja:

Sodišča za prekrške – z zakonom o območjih in sedežih sodišč je bilo ustanovljenih 61 sodišč za prekrške. Sodišča za prekrške odločajo na prvi stopnji o prekrških s področja varnosti v cestnem prometu, gospodarstva ter javnega reda in miru.

Zakon še vedno velja, vendar bo 1. julija 2015 prenehal veljati, saj bodo takrat začele veljati določbe Povezava se odpre v novem oknuzakona o območjih in sedežih sodišč (NN 128/14).

Gospodarska sodišča – v Republiki Hrvaški je sedem gospodarskih sodišč (Zagreb, Split, Reka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar). Pristojna so za odločanje v sporih med gospodarskimi družbami, odločanje o predlogih v zvezi z ustanovitvijo, delovanjem in prenehanjem gospodarskih družb, vodenje sodnih registrov gospodarskih družb, vodenje postopkov za priznanje tujih sodnih odločb in arbitražnih razsodb v gospodarskih sporih, vodenje stečajnih postopkov, opravljanje zadev mednarodne pravne pomoči pri izvajanju dokazov v gospodarskih zadevah in opravljanje drugih zadev.

Upravna sodišča – v Republiki Hrvaški so štiri upravna sodišča, in sicer v Zagrebu, Splitu, Osijeku in na Reki. Ta sodišča odločajo o tožbah zoper posamične akte javnopravnih organov, tožbah zaradi ravnanja javnopravnih organov, tožbah zaradi neizdaje posamičnih aktov ter tožbah v zvezi z upravnimi pogodbami in izvrševanjem upravnih pogodb.

Visoko sodišče Republike Hrvaške za prekrške, Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške in Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške kot sodišča druge stopnje odločajo o pritožbah zoper odločbe sodišč za prekrške, gospodarskih sodišč in upravnih sodišč Republike Hrvaške. Sedež imajo v Zagrebu.

Sodišča za prekrške

 1. odločajo na prvi stopnji o prekrških, razen če zakon določa, da je za vodenje prekrškovnega postopka stvarno pristojen drug organ;
 2. opravljajo zadeve mednarodne pravne pomoči v postopkih iz svoje pristojnosti in druge zadeve, ki jih določa zakon.

Sodišča za prekrškePDF(274 Kb)hr

Gospodarska sodišča

Poleg pristojnosti, določenih v drugih zakonih, gospodarska sodišča:

 1. obravnavajo registrske zadeve in vodijo sodne registre;
 2. odločajo o vpisih v register ladij in jaht v zadevah, ki so v skladu s pomorskim zakonikom v pristojnosti gospodarskih sodišč, o omejevanju odgovornosti lastnikov ladij ter pritožbah zoper končno delitveno osnovo za likvidacijo skupne havarije, če zakon za določeno vrsto zadeve ne določa drugače;
 3. odločajo o predlogih v zvezi z ustanovitvijo, delovanjem in prenehanjem gospodarske družbe;
 4. odločajo v nepravdnih zadevah, ki jih določa zakon o gospodarskih družbah;
 5. vodijo postopek za priznanje tujih sodnih odločb in arbitražnih razsodb v gospodarskih sporih;
 6. zavarujejo dokaze za postopke, ki so v njihovi pristojnosti;
 7. odrejajo zaščitne ukrepe v postopkih in v zvezi s postopki, ki so v njihovi pristojnosti;
 8. odločajo o predlogih za začetek stečajnega postopka in vodijo stečajne postopke;
 9. opravljajo zadeve mednarodne pravne pomoči pri izvajanju dokazov v gospodarskih zadevah;
 10. opravljajo druge zadeve, ki jih določa zakon.

Gospodarska sodiščaPDF(192 Kb)hr

Opomba: 1. aprila 2015 bo začela veljati nova mreža občinskih in gospodarskih sodišč, tako da bo občinskih sodišč 24, gospodarskih pa osem. Od 1. julija 2015 pa bo veljala nova mreža sodišč za prekrške, ki jih bo 22. To je določeno z Povezava se odpre v novem oknuzakonom o območjih in sedežih sodišč (NN 128/14).
Tukaj navedeni podatki so še vedno ažurni in točni, vendar se bodo po 1. aprilu 2015 oziroma 1. juliju 2015 spremenili.

Upravna sodišča

 1. odločajo o tožbah zoper posamične akte javnopravnih organov;
 2. odločajo o tožbah zaradi ravnanja javnopravnih organov;
 3. odločajo o tožbah, ki se vložijo, ker javnopravni organ ni izdal posamičnega akta ali določenega dejanja ni opravil v z zakonom predpisanem roku;
 4. odločajo o tožbah v zvezi z upravnimi pogodbami in izvrševanjem upravnih pogodb;
 5. odločajo v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Upravna sodiščaPDF(180 Kb)hr

Visoko sodišče Republike Hrvaške za prekrške

 1. odloča o pritožbah zoper odločbe sodišč za prekrške in organov državne uprave, ki vodijo prekrškovni postopek na prvi stopnji, ter o pritožbah zoper odločbe drugih organov, če je to določeno s posebnim zakonom;
 2. odloča v sporih o pristojnosti med sodišči za prekrške;
 3. odloča o izrednih pravnih sredstvih zoper pravnomočne odločbe o prekrških, če je to določeno s posebnim zakonom;
 4. opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon.

Visoko sodišče Republike Hrvaške za prekrške
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb
Telefon: +385 14807510
Telefaks: +385 14611291
e-naslov: Povezava se odpre v novem oknupredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Povezava se odpre v novem oknuhttp://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške

 1. odloča o pritožbah zoper odločbe gospodarskih sodišč prve stopnje;
 2. odloča v sporih o krajevni pristojnosti med gospodarskimi sodišči in odloča o prenosu pristojnosti med gospodarskimi sodišči;
 3. opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon.

Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
Telefon: +385 14896888
Telefaks: +385 14872329
Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.vtsrh.hr/

Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške

 1. odloča o pritožbah zoper odločbe upravnih sodišč in odločitve, zoper katere je pritožba dovoljena;
 2. odloča o zakonitosti splošnih aktov;
 3. odloča v sporih o pristojnosti med upravnimi sodišči;
 4. odloča v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
Telefon: +385 14807800
Telefaks: +385 14807928
Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.upravnisudrh.hr/


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 20/07/2016