Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gespecialiseerde rechtbanken - Nederland

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Nederland.


Administratieve rechtbanken

De administratieve rechtbanken in Nederland zijn:

  • Rechtbank: gerecht van eerste aanleg voor alle bestuursrechtelijke zaken
  • Gerechtshof: beroepsinstantie voor belastingzaken
  • Hoge Raad: hoogste instantie voor belastingzaken
  • Centrale Raad van Beroep: beroeps- (en laatste) instantie voor socialezekerheidszaken
  • College van Beroep voor het bedrijfsleven: beroeps- (en laatste) instantie voor geschillen op het gebied van sociaaleconomisch bestuursrecht
  • Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State: beroeps- (en laatste) instantie voor alle bestuursrechtelijke zaken die niet worden afgehandeld door andere beroepsinstanties

Juridische gegevensbanken

Verdere informatie kunt u vinden op de website voor de De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtspraak in Nederland.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend. Informatie over de gespecialiseerde rechtbanken (in het Engels)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 18/09/2019