Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Instanţe specializate - Bulgaria

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: estonăgreacăenglezăfrancezăitalianăletonămaghiarămaltezăpolonăslovacă.

Această secţiune oferă informaţii despre sistemul instanţelor specializate din sistemul judiciar bulgar.

Instanţe specializate

În Bulgaria, nu există instanţe specializate pentru dreptul muncii, drept maritim, drept comercial sau altă ramură. În cadrul instanţelor districtuale funcţionează secţii comerciale specializate. Toate instanţele din cadrul ierarhiei instanţelor au o secţie de complete civile şi penale, secţii şi colegii.


Instanţe administrative

Odată cu adoptarea noului Cod de procedură administrativă în 2006, a fost instituit un sistem de instanţe administrative în Republica Bulgaria. Sistemul judiciar administrativ este compus din 28 de instanţe administrative la nivel districtual şi o Curte Supremă Administrativă.

Instanţele administrative la nivel districtual

Instanţele administrative sunt competente în toate cauzele privind cererile referitoare la:

  • emiterea, modificarea, revocarea sau declararea nulităţii unor acte administrative;
  • pronunţarea nulităţii sau a anulării tranzacţiilor în temeiul Codului de procedură administrativă;
  • căile de atac împotriva acţiunilor nejustificate şi omisiunilor administraţiei;
  • protecţia împotriva executării silite abuzive;
  • compensaţii pentru daunele rezultate din acte, acţiuni şi omisiuni neconforme legii de către autorităţile administrative şi de către funcţionari;
  • compensaţii pentru daune rezultate în urmă executării silite;
  • pronunţarea nulităţii, invalidarea sau revocarea hotărârilor emise de instanţele administrative;
  • stabilirea caracterului fals al actelor administrative în temeiul Codului de procedură administrativă.

Oricine poate introduce o acţiune în justiţie pentru stabilirea existenţei sau inexistenţei unui drept administrativ sau raport juridic, în cazul în care persoana arată interes şi nu există o altă cale de atac.

Cauzele sunt examinate de instanţa administrativă în circumscripţia căreia este situată autoritatea care a emis actul administrativ contestat iar, în cazul în care sediul acesteia se află în străinătate, de către Tribunalul Administrativ Municipal Sofia.

Actele administrative prin care sunt aplicate imediat politici externe, de apărare şi de securitate naţionale nu fac obiectul căilor de atac judiciare, cu excepţia cazului în care legea prevede altfel.

Curtea Supremă Administrativă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă Administrativă se ocupă de plângerile şi reclamaţiile împotriva actelor Consiliului de Miniştri, primului ministru, viceprim-ministrului, miniştrilor, conducătorilor altor instituţii subordonate direct Consiliului de Miniştri, actelor Consiliului Judiciar Suprem, actelor Băncii Naţionale a Bulgariei, actelor guvernatorilor districtuali şi altor acte prevăzute de lege; Curtea se pronunţă cu privire la contestarea instrumentelor normative din legislaţia secundară; în calitate de instanţă de casaţie, aceasta examinează actele judiciare, se pronunţă în cauzele administrative şi examinează cererile de revocare a actelor judiciare în cauze administrative.

Curtea Supremă Administrativă este formată din două colegii compuse din secţii. Preşedintele Curţii şi adjuncţii săi conduc colegiile.

Alte instanţe specializate

Instanţe militare

Instanţele militare au apărut la 1 iulie 1879. În 1956, sistemul instanţelor militare a cunoscut o restructurare în urma instalării armatei în oraşele Sofia, Plovdiv, Sliven, Varna şi Plevna. În prezent, instanţele militare au aceeaşi structură.

Tribunalul militar

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalul militar

În primă instanţă, tribunalele militare examinează cauzele penale privind infracţiunile comise în exerciţiul funcţiunii de către militari activi, generali, ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi din alte ministere şi agenţii, personalul civil din cadrul Ministerului Apărării, al armatei bulgare, din cadrul structurilor subordonate Ministerului Apărării, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Securitate şi al Serviciului Naţional de Informaţii. Cauzele asupra cărora se pronunţă tribunalele militare sunt examinate de Curtea Militară de Apel ca instanţă de apel intermediară. Codul de procedură penală stabileşte competenţa instanţelor militare. Aceste instanţe au acelaşi statut ca şi instanţa districtuală.

Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Bulgariei (CA de pe lângă CCIB)

CA de pe lângă CCIB soluţionează litigii civile privind bunurile, precum şi litigiile care vizează eliminarea lacunelor din contracte sau adaptarea contractelor la circumstanţe noi, indiferent de faptul că una sau ambele părţi au reşedinţa sau domiciliul în Republica Bulgaria sau în străinătate.

CA de pe lângă CCIB şi-a confirmat poziţia de cea mai importanţă instituţie de arbitraj din Bulgaria, consolidându-şi capitalul de încredere datorită activităţii sale de un înalt profesionalism în calitate de organism de soluţionare a litigiilor. Anual, CA de pe lângă CCIB soluţionează între 250 şi 300 de litigii – atât internaţionale, cât şi interne. 82% din cauzele interne sunt soluţionate în termen de 9 luni, iar 66% din cauzele internaţionale sunt soluţionate în termen de 12 luni.

În acelaşi timp, Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea de Arbitraj este implicată activ în procesul de îmbunătăţire a legislaţiei privind arbitrajul. Litigiile privind drepturile legate de bunurile imobile, pretenţiile în materie de întreţinere sau drepturile derivate din relaţiile de muncă, precum şi litigiile privind bunurile necorporale sau dreptul familiei nu pot fi înaintate curţii de arbitraj.

Bază de date juridică

Site-uri web ale instanţelor

Fiecare instanţă din Bulgaria are un site web care oferă informaţii privind structura şi activitatea instanţei, precum şi informaţii privind cauzele în desfăşurare sau deja încheiate, precum şi alte informaţii utile accesibile publicului.

Site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Judiciar Suprem oferă o listă detaliată a instanţelor din Bulgaria însoţită de adresele şi de site-urile web ale acestora (numai în limba bulgară).

Actele judiciare sunt publicate imediat după adoptare pe site-ul instanţei respective, în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind protecţia datelor cu caracter personal şi cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind protecţia informaţiilor clasificate.

Cauzele privind starea civilă şi starea de sănătate a persoanelor fizice sunt publicate fără motivare.

Pentru mai multe informaţii utile, vă rugăm să consultaţi următoarele pagini de internet:


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 17/12/2018