Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища

В няколко държави-членки има специализирани съдилища, които се занимават със специфични въпроси. Често такива съдилища разглеждат спорове, касаещи административноправни въпроси, или в някои случаи — спорове между частни лица или предприятия.


Няколко държави-членки разполагат със специализирани съдилища за административни въпроси, т.е. спорове между публични органи и частни лица или дружества относно решения, издадени от публична администрация, например спор относно лиценз за строителство, разрешение за извършване на търговска дейност или бележка за данъчна оценка.

По отношение на спорове между частни лица и/или предприятия („гражданскоправни въпроси“) в някои държави-членки има специализирани съдилища относно трудовоправни въпроси.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 06/10/2020