Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Küpros

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Küprose Vabariik kuulub järgmiste kohtute pädevusse:

Erikohtud

  • Halduskohus

Halduskohus on ainupädev arutama ja lahendama esimese astmena hagisid, mis on algatatud põhiseaduse artikli 146 alusel haldusasutuse isikute või asutuste mis tahes otsuse, tegevuse või tegevusetuse eest. Halduskohus võib tühistada mis tahes täitmisele pööratava haldusakti, mis võeti vastu või mida rikuti või mis on vastuolus seadusega või põhiseadusega. Kui kaebus on seotud maksuga või rahvusvahelise kaitsega, võib kohus muuta otsuse kas tervikuna või osaliselt.

  • Perekonnakohtud

Perekonnaasjade kohus on ainupädev menetlema abielu lahutamise, vanemliku hoolitsustuse, elatise ja varavaidlustega seotud petitsioone Kreeka õigeusu kiriku liikmete vahel.

Kui pooled kuuluvad Küprose teiste usurühmade, st armeenlaste, Maronitsi või roomava katoliiklaste hulka, kuulub eespool nimetatud küsimustega seotud pädevus perekonnaasjade kohtusse.

On olemas 3 perekonnakohut, üks Nikosias ja Kyrenia linnas, üks Limassoli ja Paphos ning teine Larnaca ja Famagusta kohta. Kogu Küprose jaoks on loodud 1 perekonnaasjade perekohut, mis asub Nikosias.

Perekonnaasjade kohtus menetleb asju üks kohtunik, välja arvatud abielulahutuse taotlused, mille koosseisu kuulub kolm liiget.

  • Töövaidluste kohus

Töövaidluste kohtul on ainupädevus lahendada kõiki töösuhete lõpetamisega seotud tööstusvaidlusi, nagu ebaõiglase vallandamise eest hüvitise maksmine (välja arvatud juhul, kui taotletav summa ületab kahe aasta töötasu, millisel juhul kuulub pädevus piirkonnakohtule), tasu asemel tasu, koondamistasu ja mis tahes muu töölepingu alusel esitatav nõue, nagu viitpalgad, põhipuhkus, 13. kuu palk või preemiad. Samuti on tal pädevus kuulata ära mis tahes tsiviilhagi, mille aluseks on Muthere seaduse kaitse, ebavõrdse kohtlemise ja seksuaalse ahistamise juhtumid töökohal ning vastastikuse abistamise fondide ja nende liikmete vahelised vaidlused.

Töövaidluste kohtuks on president või kohtunik, kes on Küprose Vabariigi kohtuteenistuse liige, ja kaks liiget, kes ei ole juriidilised isikud ja kes nimetatakse ametisse tööandjate ja töötajate esindajate soovitusel. Liikmetel on üksnes nõuandev roll.

Praegu Küprosel Nikosias, Limassolis ja Larnacas asuvad 3 tööstusvaidluste töökohut Küprosel.

  • Rentide kontrolli kohus

Üürilepingu kohus on pädev arutama juhtumeid, mis on seotud renditud kinnisasja valduse taastamisega, õiglase üüri määramisega ja muude kõrvalküsimustega.

Iga rentide kontrolli kohus koosneb presidendist, kohtunike liikmest ja kahest liiget, kelle on välja pakkunud omanikud ja üürnikud. Liikmete roll on nõuandev. Töös on kaks koda.

  • Sõjaväekohus

Sõjaväekohus on pädev sõjaväelaste poolt toime pandud kuritegude üle, mis on vastuolus tema sõjalise kriminaalseadustiku, rahvuskaardi, kriminaalseadustiku või mis tahes muu seadusega, mis ei sõltu määratud karistuse kõrgusest. Erandit sõjaväekohtu jurisdiktsioonist kasutab ka füüsiline isik, kui see on tagatud sõjaväelise kriminaalseadustiku või muu seadusega.

Sõjaväekohus, mis on asutatud kohtu moodustamiseks ette nähtud viisil, kontrollib koloneli või kõrgema palgaastmega kostjat.

Euroopa Kohtu president on kohtunik, kes on Küprose Vabariigi kohtu liige. On kaks hindajat, kes on sõjaväelased ja kelle nimetab ametisse kõrgem justiitsnõukogu.

Juriidilised andmebaasid

Ametlikku andmebaasi ei ole veel loodud. Olemas on mõned eraõiguslikud õigusandmebaasid, millest mõned osutavad abonementteenuseid, samas kui teised pakuvad tasuta juurdepääsu.

Esitatud teave põhineb kohtute otsustel ja esmastel õigusaktidel.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 16/09/2019