Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Ċipru

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: keskmine

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Il-qrati li ġejjin għandhom ġurisdizzjoni fuq ir-Repubblika ta’ Ċipru:

Qrati Speċjalizzati

  • Il-Qorti Amministrattiva

Il-Qorti Amministrattiva għandu jkollha ġurisdizzjoni esklużiva biex tisma’ u tiddetermina fl-ewwel istanza rikorsi mressqa skont l-Artikolu 146 tal-Kostituzzjoni kontra kwalunkwe deċiżjoni, att jew ommissjoni ta’ persuni jew korpi li jeżerċitaw awtorità amministrattiva. Il-Qorti Amministrattiva tista’ tannulla kull att amministrattiv li jista’ jiġi infurzat li jkun ġie adottat bi ksur jew ultra vires jew ikun kuntrarju għal-liġi jew għall-Kostituzzjoni. Meta l-appell ikollu x’jaqsam ma’ kwistjoni ta’ taxxa jew ma’ proċedura ta’ protezzjoni internazzjonali, il-qorti tkun tista’ tbiddel id-deċiżjoni jew taġixxi kompletament jew parzjalment.

  • Qrati tal-Familja

Il-Qorti tal-Familja għandha ġuriżdizzjoni esklussiva biex tisma’ petizzjonijiet għal divorzju, kura tal-ġenituri, manteniment u tilwim dwar proprjetà bejn konjuġi li huma membri tal-Knisja Ortodossa Griega.

Jekk il-partijiet jappartjenu għal wieħed mill-gruppi reliġjużi l-oħra f’Ċipru, jiġifieri l-Armeni, il-Maronites jew il-Kattoliċi Rumani, il-ġurisdizzjoni għall-kwistjonijiet ta’ hawn fuq hija f’idejn il-Qorti tal-Familja għall-Gruppi Reliġjużi.

Hemm 3 Qrati tal-Familja, wieħed għal Nikosija u Kyrenia, wieħed għal Limassol u Paphos u wieħed għal Larnaca u Famagusta. Hemm ukoll 1 Qorti tal-Familja tal-Gruppi Reliġjużi għal Ċipru kollu, ibbażat f’Nikosija.

Kawżi quddiem il-Qorti tal-Familja jinstemgħu minn imħallef wieħed, ħlief għall-applikazzjonijiet għal divorzju li għalihom il-kompożizzjoni hija ta’ tliet membri.

  • Il-Qorti dwar it-Tilwim dwar ix-Xogħol

Il-Qorti dwar Tilwim Industrijali għandha ġuriżdizzjoni esklussiva biex tisma’ t-tilwim industrijali kollu relatat mat-terminazzjoni tal-impjieg, bħall-pagament ta’ kumpens għal sensja inġusta (ħlief fejn l-ammont mitlub jaqbeż l-ekwivalenti ta’ salarju ta’ sentejn, f’liema każ il-ġurisdizzjoni tkun f’idejn il-Qorti Distrettwali), ħlas minflok avviż, kumpens għas-sensja u kwalunkwe talba oħra għal ħlas li tirriżulta mill-kuntratt ta’ impjieg, bħal pagi dovuti, leave annwali, salarju ta’ 13-il xahar jew bonusijiet. Hija għandha wkoll il-ġurisdizzjoni li tisma’ kwalunkwe talba ċivili bbażata fuq il-protezzjoni ta’ Liġi dwar il-Maternità, ta’ każijiet ta’ trattament mhux ugwali u ta’ fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol u ta’ tilwim bejn Fondi Providenti u l-membri tagħhom.

Il-Qorti għat-Tilwim tax-Xogħol hija komposta mill-President jew mill-Imħallef, li huwa membru tas-Servizz Ġudizzjarju tar-Repubblika ta’ Ċipru, u żewġ membri li mhumiex persuni legali, li huma maħtura fuq ir-rakkomandazzjoni tar-rappreżentanti ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema. Il-membri għandhom rwol purament konsultattiv.

Bħalissa 3 Tilwim Industrijali dwar Kwistjonijiet Industrijali f’Ċipru, ibbażat f’Nikosija, Limassol u Larnaca.

  • Il-Qorti ta’ Kontroll Kent

Il-Qorti ta’ Kontroll Rent għandha ġurisdizzjoni biex tisma’ kawżi rigward l-irkupru tal-pussess ta’ proprjetà mikrija, l-istabbiliment ta’ kera ġusta, u kwistjonijiet inċidentali oħra.

Kull Qorti ta’ Kontroll Kent hija magħmula minn President, membru tal-Ġudikatura, u minn żewġ membri proposti mill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw is-sidien u l-inkwilini. Ir-rwol tal-membri huwa konsultattiv. Żewġ kmamar qed jitħaddmu.

  • Il-Qorti Militari

Il-Qorti Militari għandu jkollha ġurisdizzjoni fuq reati mwettqa minn persunal militari bi ksur tal-Kodiċi Kriminali Militari, tal-Gwardja Nazzjonali, tal-Kodiċi Kriminali, jew minn kwalunkwe liġi oħra indipendenti mill-għoli tal-piena preskritta. Eċċezzjoni għall-ġurisdizzjoni tal-Qorti Militari għandha tiġi eżerċitata wkoll minn individwi fejn tingħata mill-Kodiċi Penali Militari jew liġi oħra.

Konvenut b’grad ta’ kurunell jew grad ogħla għandu jkun iġġudikat minn Qorti Militari stabbilit bil-mod ipprovdut għall-kostituzzjoni ta’ qorti kriminali.

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja huwa Mħallef, membru tal-Qorti tal-Ġustizzja tar-Repubblika ta’ Ċipru. Hemm żewġ assessuri li huma uffiċjali militari u huma maħtura mill-Kunsill Ġudizzjarju Suprem.

Databases legali

Kwalunkwe bażi tad-dejta legali uffiċjali għadha mhix fis-seħħ. Xi bażijiet ta’ data legali privati ġew stabbiliti, li wħud minnhom jipprovdu servizzi ta’ abbonament, filwaqt li oħrajn jipprovdu aċċess mingħajr ħlas.

L-informazzjoni li hemm hija sentenzi mogħtija mill-qrati u l-leġiżlazzjoni primarja.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 16/09/2019