Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializirana sodišča - Ciper

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Za Republiko Ciper so pristojna naslednja sodišča:

Specializirana sodišča

  • Upravno sodišče

Upravno sodišče je izključno pristojno za odločanje na prvi stopnji o tožbah, vloženih na podlagi člena 146 Ustave, zoper katero koli odločitev, dejanje ali opustitev oseb ali organov, ki izvajajo upravni organ. Upravno sodišče lahko razveljavi vse izvršljive upravne akte, ki so bili sprejeti ob kršitvi ali ultra vires ali so v nasprotju z zakonom ali Ustavo. Če se pritožba nanaša na davčno zadevo ali postopek mednarodne zaščite, lahko sodišče sklep ali akt spremeni v celoti ali delno.

  • Družinska sodišča

Družinsko sodišče je izključno pristojno za obravnavanje peticij za razvezo, starševsko varstvo, preživnino in premoženjske spore med zakonci, ki so člani grške pravoslavne cerkve.

Če stranke pripadajo eni od drugih verskih skupin na Cipru, tj. Armenci, Maroniiti ali rimski katolikom, je za navedene zadeve pristojno družinsko sodišče za verske skupine.

3 družinskih sodišč, ena za Nikozijo in Kyrenia, ena za Limassol in Pafos ter ena za Larnako in Famagusto. Na Cipru, ki ima sedež v Nikoziji, je tudi 1 družinsko sodišče za verske skupine.

Zadeve pred družinskim sodiščem obravnava en sam sodnik, razen vlog za razvezo, pri katerih je sestava sestavljena iz treh članov.

  • Delovno sodišče

Sodišče za industrijske spore je izključno pristojno za odločanje o vseh industrijskih sporih, ki se nanašajo na prenehanje delovnega razmerja, kot je plačilo odškodnine za nezakonito odpoved pogodbe o zaposlitvi (razen če zahtevani znesek presega ekvivalent dveh let plače, v katerem je pristojno okrožno sodišče), plačilo na podlagi odpovednega roka, nadomestilo za odpust in drugi zahtevki za plačilo, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, kot so vnaprej vračunane plače, letni dopust, 13. mesečna plača ali bonusi. Prav tako je pristojno za obravnavo kakršnega koli civilnega zahtevka na podlagi zakona o zaščiti tujega prava, primerov neenake obravnave in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu ter sporov med podpornimi skladi in njihovimi člani.

Delovno sodišče sestavljajo predsednik ali sodnik, ki je član pravosodne službe Republike Ciper, in dva člana, ki nista pravna oseba in sta imenovana na priporočilo predstavnikov delodajalcev in delojemalcev. Člani imajo izključno svetovalno vlogo.

Trenutno je na Cipru 3 delovnih sodišč za reševanje industrijskih sporov s sedežem v Nikoziji, Limassolu in Larnaki.

  • Sodišče za rentno kontrolo

Sodišče za najemnine je pristojno za obravnavanje zadev v zvezi z izterjavo najetih nepremičnin, določanjem poštene najemnine in drugimi pomembnimi zadevami.

Vsako sodišče za nadzor nad najemninami sestavljajo predsednik, član sodstva in dva člana, ki jih predlagajo organizacije, ki zastopajo lastnike in najemnike. Vloga članov je svetovanje. Delujeta dva domova.

  • Vojaško sodišče

Vojaško sodišče je pristojno za kršitve, ki jih stori vojaško osebje in s tem krši njegov vojaški kazenski zakonik, nacionalno gardo, kazenski zakonik ali katero koli drugo pravo, neodvisno od višine predpisane kazni. Izjemo pristojnosti vojaškega sodišča izvajajo tudi posamezniki, če je to predvideno v vojaškem kazenskem zakoniku ali drugem zakonu.

Toženo stranko s stopnjo kolonializma ali višjega razreda je izdalo vojaško sodišče, ustanovljeno na način, ki je predviden za ustanovitev kazenskega sodišča.

Predsednik Sodišča je sodnik, član Sodišča Republike Ciper. Dva ocenjevalca so vojaški častniki, imenuje pa jih Vrhovni sodni svet.

Pravne zbirke podatkov

Uradna podatkovna zbirka še ni vzpostavljena. Vzpostavljene so bile nekatere zasebne pravne zbirke podatkov, od katerih so nekatere zagotavljale naročnine, medtem ko so druge zagotavljale brezplačen dostop.

Informacije so sodbe, ki jih izdajo sodišča in primarna zakonodaja.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 16/09/2019