Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Cypern

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Följande domstolar är behöriga i Republiken Cypern:

Specialdomstolar

  • Förvaltningsrätten

Förvaltningsdomstolen ska vara ensam behörig att i första instans pröva och avgöra överklaganden enligt artikel 146 i konstitutionen mot beslut, handlingar eller försummelser som begåtts av personer eller organ som utövar administrativa befogenheter. Förvaltningsrätten kan upphäva en verkställbar förvaltningshandling som har antagits i strid med eller ultra vices eller strider mot lag eller grundlag. Om överklagandet rör en skattefråga eller ett internationellt skydd, kommer domstolen att kunna ändra beslutet eller agera helt eller delvis.

  • Familjedomstolar

Familjedomstolen har exklusiv behörighet att pröva framställningar om skilsmässa, vårdnad, underhåll och förmögenhetsförhållanden mellan makar som är medlemmar av den grekisk-ortodoxa kyrkan.

Om parterna tillhör en av de andra religiösa grupperna i Cypern, dvs. armenier, Maroniter eller romersk katoliker, är familjedomstolen för religiösa grupper behörig i dessa frågor.

Det finns 3 familjedomstolar, en för Nicosia och Kyrenia, en för Limassol och Paphos och en för Larnaca och Famagusta. Det finns också 1 familjedomstol i religiösa grupper för hela Cypern, baserat i Nicosia.

Mål vid familjedomstolen prövas av en ensamdomare, med undantag för ansökningar om äktenskapsskillnad för vilka sammansättningen har tre ledamöter.

  • The Labour Disputes Court (Arbetsdomstolen för arbetsrättsliga frågor)

Industrial Disputes Court har exklusiv behörighet att pröva alla arbetsrättsliga tvister som rör uppsägning av anställningsavtal, såsom betalning av ersättning för ogrundad uppsägning (utom när det begärda beloppet överstiger ett motsvarande belopp på två års lön, i vilket fall domstolen är behörig domstol), betalning i stället för varsel, avgångsvederlag och andra krav på betalning som följer av anställningsavtalet, såsom upplupna löner, årlig semester, 13:e månadslön eller bonus. Den är också behörig att pröva alla civilrättsliga anspråk som grundar sig på lagen om skydd av moderskapslagen, fall av ojämlik behandling och sexuella trakasserier på arbetsplatsen och tvister mellan pensionsfonden och deras medlemmar.

Arbetsdomstolen består av ordföranden eller domaren, som är medlem av Republiken Cyperns domarkår, och två personer som inte är juridiska personer och som utses på rekommendation av företrädare för arbetsgivare och arbetstagare. Ledamöterna har en rent rådgivande roll.

För närvarande 3 Arbetsdomstolar för arbetsrättsliga tvister i Cypern, baserade i Nicosia, Limassol och Larnaca.

  • Domstolen för hyresvärdens hyresrätt

Domstolen är behörig att pröva mål som rör återvinning av innehav av hyrd egendom, fastställande av skälig hyra och andra frågor av underordnad betydelse.

Varje domstol för hyresrättens kontroll består av en ordförande, en medlem av rättsväsendet, och två ledamöter som föreslagits av de organisationer som företräder ägare och hyresgäster. Ledamöterna har en rådgivande funktion. Två kamrar är i drift.

  • Militära domstolar,

Militärdomstolen ska ha behörighet i fråga om brott som begåtts av militär personal i strid med den militära strafflagen, nationalgardet, strafflagen eller någon annan lag som är oberoende av den föreskrivna sanktionens höjd. Ett undantag från militärdomstolens behörighet ska också utövas av enskilda, om detta föreskrivs i den militära strafflagen eller i någon annan lag.

En svarande med en överstelöjtnant eller en högre grad ska ställas inför rätta av en militär domstol som har inrättats på det sätt som föreskrivs för inrättandet av en brottmålsdomstol.

Domstolens ordförande är domare, en ledamot av Republiken Cyperns domstol. Det finns två bedömare som är militärer och utses av Högsta rättsrådet.

Juridiska databaser

Någon officiell rättslig databas har ännu inte införts. Vissa privata rättsdatabaser har funnits, varav vissa tillhandahåller prenumerationstjänster, medan andra erbjuder kostnadsfri tillgång.

Informationen är domar som avkunnats av domstolar och primärlagstiftning.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 16/09/2019