Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Ċipru

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Il-qrati li ġejjin għandhom ġurisdizzjoni fuq ir-Repubblika ta’ Ċipru:

Qrati Speċjalizzati

  • Il-Qorti Amministrattiva

Il-Qorti Amministrattiva għandu jkollha ġurisdizzjoni esklużiva biex tisma’ u tiddetermina fl-ewwel istanza rikorsi mressqa skont l-Artikolu 146 tal-Kostituzzjoni kontra kwalunkwe deċiżjoni, att jew ommissjoni ta’ persuni jew korpi li jeżerċitaw awtorità amministrattiva. Il-Qorti Amministrattiva tista’ tannulla kull att amministrattiv li jista’ jiġi infurzat li jkun ġie adottat bi ksur jew ultra vires jew ikun kuntrarju għal-liġi jew għall-Kostituzzjoni. Meta l-appell ikollu x’jaqsam ma’ kwistjoni ta’ taxxa jew ma’ proċedura ta’ protezzjoni internazzjonali, il-qorti tkun tista’ tbiddel id-deċiżjoni jew taġixxi kompletament jew parzjalment.

  • Qrati tal-Familja

Il-Qorti tal-Familja għandha ġuriżdizzjoni esklussiva biex tisma’ petizzjonijiet għal divorzju, kura tal-ġenituri, manteniment u tilwim dwar proprjetà bejn konjuġi li huma membri tal-Knisja Ortodossa Griega.

Jekk il-partijiet jappartjenu għal wieħed mill-gruppi reliġjużi l-oħra f’Ċipru, jiġifieri l-Armeni, il-Maronites jew il-Kattoliċi Rumani, il-ġurisdizzjoni għall-kwistjonijiet ta’ hawn fuq hija f’idejn il-Qorti tal-Familja għall-Gruppi Reliġjużi.

Hemm 3 Qrati tal-Familja, wieħed għal Nikosija u Kyrenia, wieħed għal Limassol u Paphos u wieħed għal Larnaca u Famagusta. Hemm ukoll 1 Qorti tal-Familja tal-Gruppi Reliġjużi għal Ċipru kollu, ibbażat f’Nikosija.

Kawżi quddiem il-Qorti tal-Familja jinstemgħu minn imħallef wieħed, ħlief għall-applikazzjonijiet għal divorzju li għalihom il-kompożizzjoni hija ta’ tliet membri.

  • Il-Qorti dwar it-Tilwim dwar ix-Xogħol

Il-Qorti dwar Tilwim Industrijali għandha ġuriżdizzjoni esklussiva biex tisma’ t-tilwim industrijali kollu relatat mat-terminazzjoni tal-impjieg, bħall-pagament ta’ kumpens għal sensja inġusta (ħlief fejn l-ammont mitlub jaqbeż l-ekwivalenti ta’ salarju ta’ sentejn, f’liema każ il-ġurisdizzjoni tkun f’idejn il-Qorti Distrettwali), ħlas minflok avviż, kumpens għas-sensja u kwalunkwe talba oħra għal ħlas li tirriżulta mill-kuntratt ta’ impjieg, bħal pagi dovuti, leave annwali, salarju ta’ 13-il xahar jew bonusijiet. Hija għandha wkoll il-ġurisdizzjoni li tisma’ kwalunkwe talba ċivili bbażata fuq il-protezzjoni ta’ Liġi dwar il-Maternità, ta’ każijiet ta’ trattament mhux ugwali u ta’ fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol u ta’ tilwim bejn Fondi Providenti u l-membri tagħhom.

Il-Qorti għat-Tilwim tax-Xogħol hija komposta mill-President jew mill-Imħallef, li huwa membru tas-Servizz Ġudizzjarju tar-Repubblika ta’ Ċipru, u żewġ membri li mhumiex persuni legali, li huma maħtura fuq ir-rakkomandazzjoni tar-rappreżentanti ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema. Il-membri għandhom rwol purament konsultattiv.

Bħalissa 3 Tilwim Industrijali dwar Kwistjonijiet Industrijali f’Ċipru, ibbażat f’Nikosija, Limassol u Larnaca.

  • Il-Qorti ta’ Kontroll Kent

Il-Qorti ta’ Kontroll Rent għandha ġurisdizzjoni biex tisma’ kawżi rigward l-irkupru tal-pussess ta’ proprjetà mikrija, l-istabbiliment ta’ kera ġusta, u kwistjonijiet inċidentali oħra.

Kull Qorti ta’ Kontroll Kent hija magħmula minn President, membru tal-Ġudikatura, u minn żewġ membri proposti mill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw is-sidien u l-inkwilini. Ir-rwol tal-membri huwa konsultattiv. Żewġ kmamar qed jitħaddmu.

  • Il-Qorti Militari

Il-Qorti Militari għandu jkollha ġurisdizzjoni fuq reati mwettqa minn persunal militari bi ksur tal-Kodiċi Kriminali Militari, tal-Gwardja Nazzjonali, tal-Kodiċi Kriminali, jew minn kwalunkwe liġi oħra indipendenti mill-għoli tal-piena preskritta. Eċċezzjoni għall-ġurisdizzjoni tal-Qorti Militari għandha tiġi eżerċitata wkoll minn individwi fejn tingħata mill-Kodiċi Penali Militari jew liġi oħra.

Konvenut b’grad ta’ kurunell jew grad ogħla għandu jkun iġġudikat minn Qorti Militari stabbilit bil-mod ipprovdut għall-kostituzzjoni ta’ qorti kriminali.

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja huwa Mħallef, membru tal-Qorti tal-Ġustizzja tar-Repubblika ta’ Ċipru. Hemm żewġ assessuri li huma uffiċjali militari u huma maħtura mill-Kunsill Ġudizzjarju Suprem.

Databases legali

Kwalunkwe bażi tad-dejta legali uffiċjali għadha mhix fis-seħħ. Xi bażijiet ta’ data legali privati ġew stabbiliti, li wħud minnhom jipprovdu servizzi ta’ abbonament, filwaqt li oħrajn jipprovdu aċċess mingħajr ħlas.

L-informazzjoni li hemm hija sentenzi mogħtija mill-qrati u l-leġiżlazzjoni primarja.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 16/09/2019