Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikoistuomioistuimet - Kypros

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Seuraavat tuomioistuimet ovat toimivaltaisia Kyproksen tasavallan osalta:

Erityistuomioistuimet

  • Hallintotuomioistuin

Hallinto-oikeudella on yksinomainen toimivalta ratkaista ensimmäisenä oikeusasteena perustuslain 146 artiklan nojalla nostetut kanteet, jotka koskevat kaikkia hallintoviranomaisen päätöksiä, tekoja tai laiminlyöntejä. Hallintotuomioistuin voi kumota minkä tahansa täytäntöönpanokelpoisen hallinnollisen määräyksen, joka on annettu rikoksena tai sen ulkopuolella tai joka on lain tai perustuslain vastainen. Jos valitus koskee verotusta tai kansainvälistä suojamenettelyä, tuomioistuin voi muuttaa päätöstä tai toimia kokonaan tai osittain.

  • Perhey Courts

Perhetuomioistuimella (Family Court) on yksinomainen toimivalta käsitellä avioeroa, huoltajuutta, huoltoa ja varallisuussuhteita koskevat vetoomukset sellaisten puolisoiden välillä, jotka ovat Kreikan ortodoksisen kirkon jäseniä.

Jos osapuolet kuuluvat johonkin toiseen Kyproksen uskonnolliseen ryhmään eli armenialaisiin, Marokkoon tai roomalaiskatolisiin, toimivalta edellä mainittuihin asioihin on uskonnollisten ryhmien perhetuomioistuimella.

Perhetuomioistuimia on 3, Nikosia ja Kyrenia, yksi Limassolin ja Pafosin osalta ja yksi Larnakaa ja Famagustaa varten. Nikosiassa on myös 1 uskonnollisten ryhmien perheasioiden tuomioistuinta koko Kyproksen osalta.

Perhetuomioistuimeen viedyt asiat käsitellään yhdellä tuomarilla, lukuun ottamatta avioeroa koskevia hakemuksia, joiden osalta kokoonpanossa on kolme jäsentä.

  • Työriitoja käsittelevä tuomioistuin

Teollisuusriitojen ratkaisutuomioistuimella on yksinomainen toimivalta päättää kaikista työsuhteen päättämistä koskevista työtaisteluista, kuten epäoikeudenmukaisesta irtisanomisesta maksettavasta korvauksesta (lukuun ottamatta tapauksia, joissa vaadittu määrä on suurempi kuin kahden vuoden palkka, jolloin toimivalta on käräjäoikeudella), maksu ilmoituksen sijasta, irtisanomiskorvaus ja kaikki muut työsopimuksesta johtuvat maksuvaatimukset, kuten kertyneet palkat, vuosiloma, 13. kuukauden palkka tai bonukset. Sillä on myös toimivalta käsitellä mitä tahansa siviilikannetta, joka perustuu Motherwhood Law -lakiin, eriarvoiseen kohteluun ja sukupuoliseen häirintään työpaikalla sekä eläkerahastojen ja niiden jäsenten välisiin riitoihin.

Työoikeustuomioistuin koostuu puheenjohtajasta tai tuomarista, joka on Kyproksen tasavallan oikeudellisen yksikön jäsen, ja kahdesta edustajasta, jotka eivät ole oikeushenkilöitä ja jotka nimitetään työnantajien ja työntekijöiden edustajien suosituksesta. Jäsenillä on puhtaasti neuvoa-antava rooli.

Tällä hetkellä Kyproksessa sijaitsee 3 työmarkkinariitojenratkaisutuomioistuinta, jotka sijaitsevat Nikosiassa, Limassolissa ja Larnakassa.

  • Rent Control Court

Vuokranvalvontatuomioistuimella (Rent Control Court) on toimivalta käsitellä tapauksia, joissa on kyse vuokraomaisuuden haltuunotosta, kohtuullisen vuokran asettamisesta ja muista satunnaisista seikoista.

”Rent Control Court” koostuu puheenjohtajasta, oikeuslaitoksen jäsenestä ja kahdesta jäsenestä, joita omistajia ja vuokralaisia edustavat organisaatiot ovat ehdottaneet. Jäsenten rooli on neuvoa-antava. Toiminnassa on kaksi kamaria.

  • Sotilastuomioistuin

Sotilastuomioistuimella on toimivalta käsitellä sotilashenkilöiden tekemiä rikoksia sen sotilaallisen rikoslain, kansalliskaartin, rikoslain tai muun lain korkeudesta riippumattoman oikeuden vastaisesti. Sotilastuomioistuimen toimivallasta voidaan poiketa myös silloin, kun se kuuluu sotilasoikeuden tai muun lain piiriin.

Rikostuomioistuin, joka on perustettu rikostuomioistuimen perustamista varten, käsittelee vastaajaa, jolla on jonkin verran eversti tai ylempi palkkaluokka.

Unionin tuomioistuimen presidentti on tuomari, joka on Kyproksen tasavallan tuomioistuimen jäsen. Palveluksessa on kaksi asiantuntijaa, jotka ovat sotilashenkilöitä ja jotka ylin tuomarineuvosto nimittää.

Oikeudellisia tietokantoja

Virallinen oikeudellinen tietokanta ei ole vielä käytössä. Käytössä on ollut joitakin yksityisiä oikeudellisia tietokantoja, joista osa tarjoaa tilauspalveluja, kun taas toisissa tarjotaan ilmaisia käyttöoikeuksia.

Nämä tiedot ovat tuomioistuinten ja primaarioikeuden antamia tuomioita.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 16/09/2019