Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Szakosított bíróságok - Ciprus

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


A Ciprusi Köztársaság felett a következő bíróságok rendelkeznek joghatósággal:

Szakosodott bíróságok

  • Közigazgatási bíróság ( Administrative Court)

A Közigazgatási Bíróság kizárólagos joghatósággal rendelkezik az Alkotmány 146. cikk alapján az igazgatási hatóságot gyakorló személyek vagy szervek bármely döntése, intézkedése vagy mulasztása ellen indított keresetek elbírálására. A közigazgatási bíróság érvényteleníthet minden olyan végrehajtható közigazgatási aktust, amelyet megszegtek vagy túllépve fogadtak el, vagy amely ellentétes a törvénnyel vagy az Alkotmánnyal. Amennyiben a fellebbezés adóügyhöz vagy nemzetközi védelmi eljáráshoz kapcsolódik, a bíróság módosíthatja a határozatot, vagy részben vagy egészben módosíthatja a határozatot.

  • Családjogi bíróságok

A családjogi bíróság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a görög ortodox egyház tagjai között felmerülő, a házasság felbontására, a szülői gondozásba vételre, a karbantartásra és a tulajdonjogra vonatkozó jogviták elbírálására.

Ha a felek Cipruson az egyik másik vallási csoporthoz, azaz az örményekhez, a Maronitokhoz vagy a római katolikusokhoz tartoznak, a fenti ügyekben a vallási csoportokhoz tartozó vallási csoportok rendelkeznek joghatósággal.

3 családjogi bíróság működik, egyet Nicosia és Kyrenia esetében, egyet Limassol és Paphos, egyet pedig Lárnaka és Famagusta számára. Cipruson összesen 1 vallási csoport működik Nicosiában.

A Családügyi Bíróság előtti ügyeket egyesbíró tárgyalja, kivéve a két tagból álló, a házasság felbontására irányuló kérelmeket.

  • Munkaügyi vitákkal foglalkozó bíróság (Labour Dispute Court

Az Ipari Vitarendező Bíróság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos valamennyi olyan ipari vita tárgyalására, mint a tisztességtelen elbocsátásért járó kártérítés kifizetése (kivéve, ha az igényelt összeg meghaladja a két év munkabérnek megfelelő összeget, amely esetben a joghatóság a kerületi bírósághoz tartozik), a felmondási idő helyett történő fizetés, a végkielégítések ellentételezése és minden egyéb, a munkaszerződésből eredő fizetési igény, mint például a felhalmozott munkabér, az éves szabadság, a 13. havi fizetés vagy a jutalmak. Joghatósággal rendelkezik továbbá a motherhood törvény védelmén alapuló polgári jogi követelés, a munkahelyi egyenlőtlen bánásmód és szexuális zaklatás, valamint a segélyalapok és tagjaik közötti viták tárgyalására.

A munkaügyi vitákkal foglalkozó bíróság az elnökből vagy a bírákból áll, akik a Ciprusi Köztársaság igazságügyi szolgálatának tagjai, és két olyan tag, akik nem jogi személyek, és akiket a munkaadók és a munkavállalók képviselőinek ajánlása alapján neveznek ki. A képviselők tisztán tanácsadói szerepet töltenek be.

Jelenleg 3 munkaügyi munkaügyi bíróság működik Cipruson, Nicosiában, Limassolban és Larnacában.

  • „Rent Control Court”

A bérleti díjak ellenőrzéséről rendelkező bíróság rendelkezik hatáskörrel a bérelt tulajdon visszaszerzésére, a méltányos bérleti díj megállapítására és egyéb járulékos ügyekre vonatkozó ügyek elbírálására.

A bérleti díjak ellenőrzéséről szóló minden egyes bíróság egy elnökből, egy bíróból és két, a tulajdonosokat és bérlőket képviselő szervezetek által javasolt tagból áll. A tagok szerepe tanácsadó. Két kamara működik.

  • Katonai bíróság,

A Katonai Bíróság joghatósággal rendelkezik a katonai személyzet által a katonai büntetőtörvényét, a nemzeti őrséget, a büntető törvénykönyvet vagy bármely más, az előírt büntetés magasságával független jogszabályt megsértve elkövetett bűncselekményre. A katonai bíróság joghatósága alóli kivételt a katonai büntető törvénykönyv vagy más törvény által biztosított személyek is gyakorolhatnak.

A valamely diplomával rendelkező vagy magasabb besorolási fokozatú alperest egy, a büntetőbíróság létrehozására előírt módon létrehozott katonai bíróság bírálja el.

A Bíróság elnöke a Ciprusi Köztársaság bíróságának bírája. Két olyan ülnöke van, akik katonatisztek, és akiket a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács nevez ki.

Jogi adatbázisok

Még nincs hivatalos hivatalos adatbázis. Vannak magánkézben lévő jogi adatbázisok, amelyek közül néhány előfizetési szolgáltatásokat nyújt, míg mások ingyenesen biztosítanak hozzáférést.

A benne foglalt információk a bíróságok és az elsődleges jogi aktusok által hozott ítéletek.


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 16/09/2019