Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstole - Cypern

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Der findes følgende særlige domstole i Republikken Cypern (Κυπριακή Δημοκρατία):

·         familiedomstole (Οικογενειακά Δικαστήρια)

·         arbejdsret (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

  • domstol for lejekontrol (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) og
  • militærdomstolen (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Særlige domstole

Familiedomstol

Familiedomstolen er enekompetent til at pådømme sager om skilsmisse, forældremyndighed, ægtefællebidrag samt ejendomsretlige tvister mellem ægtefæller, der er medlem af den græskortodokse kirke. Hvis parterne tilhører andre religiøse grupper i Cypern og f.eks. er armenere, maronitter eller romersk katolske, er familiedomstolen for religiøse grupper enekompetent.

Der findes tre familiedomstole, en for Nicosia og Kyrenia, en for Limassol og Paphos og en for Larnaca og Famagusta. I Nicosia findes desuden familiedomstolen for religiøse grupper, der dækker hele Cypern.

Sager, der indbringes for familiedomstolen, pådømmes af en enkelt dommer, undtagen skilsmissesager, som behandles af et kollegium bestående af tre dommere.

Arbejdsretten

Arbejdsretten er enekompetent til at pådømme alle arbejdsretlige tvister vedrørende ansættelsesophør såsom udbetaling af godtgørelse for uberettiget bortvisning (undtagen hvis kravet overstiger to års løn, hvor distriktsdomstolen kompetent), fratrædelsesgodtgørelse, afskedigelsesgodtgørelse samt krav, der baseret på selve arbejdskontrakten, såsom skyldig løn, årlig ferie, 13. månedsløn eller gratialer. Den er også kompetent til at pådømme civile krav baseret på lov om beskyttelse af moderskab (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), sager vedrørende forskelsbehandling og sexchikane på arbejdspladsen samt tvister mellem pensionsfonde (Ταμεία Πρόνοιας) og deres medlemmer.

Arbejdsretten består af en præsident eller en dommer, der er medlem af Republikkens juridiske tjeneste (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), samt to lægdommere, der udpeges på grundlag af en anbefaling fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Lægdommerne har udelukkende en rådgivende funktion.

Der findes tre arbejdsretter i Cypern i henholdsvis Nicosia, Limassol og Larnaca.

Domstolen for lejekontrol

Domstolen for rentekontrol er kompetent til at pådømme sager vedrørende generhvervelse af besiddelse af udlejet ejendom, fastlæggelse af rimelig leje og tilsvarende sager.

Hver domstol for lejekontrol (tre i alt) består af en præsident, der er dommer, og to lægdommere, som udpeges af lejer- og udlejerforeninger. Lægdommerne har udelukkende en rådgivende funktion.

Militærdomstolen

Militærdomstolen er kompetent til at pådømme militærpersoners lovovertrædelser af militærstraffeloven (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), lov om nationalgarden (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), straffeloven (Ποινικός Κώδικας) eller enhver anden lov, uanset hvilken dom de idømmes. Privatpersoner kan også indbringes for militærdomstolen i henhold til militærstraffeloven eller enhver anden lov.

Hvis anklagede har rang af oberst eller derover, sammensættes militærdomstolen på samme måde som kriminaldomstolen.

Retspræsidenten er en dommer fra Cyperns juridiske tjeneste. To officerer, der udpeges af det øverste retsråd (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο), fungerer også som dommere, men de har udelukkende en rådgivende funktion.

Forvaltningsdomstole

Begæringer om ophævelse af forvaltningslove behandles i første instans af én dommer fra højesteret og en anke af et kollegium bestående af fem dommere.

Juridiske databaser

Der findes ingen officiel juridisk database. Der findes en række private juridiske databaser – nogle, hvor adgang er betinget af abonnement, andre, hvortil der er gratis adgang.

De indeholder oplysninger om domme og primær lovgivning.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 23/07/2019