Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializētās tiesas - Kipra

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


Kipras Republikas jurisdikcijā ir šādas tiesas:

Specializētās tiesas

  • Administratīvā tiesa

Administratīvajai tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija izskatīt un pirmajā instancē izskatīt prasības saskaņā ar Konstitūcijas 146. pantu attiecībā uz jebkuru personu vai struktūru, kas īsteno administratīvo iestādi, lēmumu, darbību vai bezdarbību. Administratīvā tiesa var atcelt jebkādu izpildāmu administratīvo aktu, kas ir pieņemts, pārkāpjot vai ultra vires, vai ir pretrunā likumam vai Konstitūcijai. Ja pārsūdzība attiecas uz nodokļu jautājumu vai starptautisku aizsardzības procedūru, tiesa varēs grozīt lēmumu vai rīkoties pilnībā vai daļēji.

  • Ģimenes tiesas

Ģimenes tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija izskatīt lūgumrakstus par laulības šķiršanu, vecāku aprūpi, uzturēšanas un īpašuma tiesību strīdiem starp laulātajiem, kas ir Grieķijas Pareizticīgo baznīcas locekļi.

Ja puses pieder pie vienas no citām reliģiskajām grupām Kiprā, t. i., armēņi, Maronīti vai romiešu katoļi, minēto jautājumu kompetencē ir reliģisko grupu ģimenes tiesa.

Ir 3 ģimenes tiesas, no kurām viena ir Nikosijā un Kirēnijas, viena — Limasolā un Pafosā, un viena — Larnaka un Famagusta. Visā Kiprā, kas atrodas Nikosijā, ir arī 1 reliģisko grupu ģimenes tiesa.

Lietas ģimenes tiesā izskata tikai viens tiesnesis, izņemot iesniegumus par laulības šķiršanu, kuru sastāvā ir trīs locekļi.

  • Darba strīdu tiesa

Rūpniecības strīdu izšķiršanai ir ekskluzīva jurisdikcija izskatīt visus ar darba attiecību izbeigšanu saistītos darba strīdus, piemēram, izmaksāt kompensāciju par netaisnīgu atlaišanu (izņemot gadījumus, kad pieprasītā kompensācija pārsniedz divu gadu algas summu, kuras gadījumā jurisdikcija ir rajona tiesai), maksājums paziņojuma vietā, kompensācija par atlaišanu un jebkura cita maksājuma prasība, kas izriet no darba līguma, piemēram, uzkrātās algas, ikgadējais atvaļinājums, 13. mēneša alga vai prēmijas. Tai ir arī jurisdikcija izskatīt jebkuru civilprasību, kuras pamatā ir hothhood Law aizsardzība, nevienlīdzīgas attieksmes un seksuālas uzmākšanās gadījumi darba vietā un sociālā nodrošinājuma fondu un to dalībnieku strīdi.

Darba strīdu tiesas sastāvā ir priekšsēdētājs vai tiesnesis, kas ir Kipras Republikas Tieslietu dienesta loceklis, un divi locekļi, kuri nav juridiskas personas un kuri ir iecelti pēc darba devēju un darbinieku pārstāvju ieteikuma. Komitejas locekļiem ir tikai padomdevēja loma.

Pašlaik Kiprā, Nikosijā, Limasolā un Larnakā, Kiprā darbojas 3 rūpniecības strīdu risināšanas darba tiesas.

  • Maksas kontroles tiesa

Nomas kontroles tiesai ir jurisdikcija izskatīt lietas saistībā ar nekustamā īpašuma atgūšanu, taisnīgas īres maksas noteikšanu un citiem saistītiem jautājumiem.

Katrā Īres nomas kontroles tiesā ir priekšsēdētājs, tiesu iestādes loceklis un divi locekļi, kurus ir ierosinājušas organizācijas, kas pārstāv īpašniekus un īrniekus. Locekļu loma ir konsultatīva. Darbojas divas kameras.

  • Militārā tiesa

Militārajai tiesai ir jurisdikcija pār nodarījumiem, ko veicis militārais personāls, pārkāpjot savu militāro Kriminālkodeksu, Nacionālo gvardi, Kriminālkodeksu vai citus tiesību aktus, neatkarīgi no noteiktā soda augstuma. Izņēmums attiecībā uz militārās tiesas jurisdikciju ir arī fiziskām personām, ja tas ir paredzēts Militārajā kriminālkodeksā vai citā tiesību aktā.

Atbildētājs, kuram ir pulkveža pakāpe vai augstāka pakāpe, jātiesā ar militāro tiesu, kas izveidota, pamatojoties uz kārtību, kādā paredzēta krimināltiesa.

Tiesas priekšsēdētājs ir Kipras Republikas Tiesas tiesnesis. Ir divi vērtētāji, kas ir militārpersonas un ko ieceļ Augstākā tiesu padome.

Juridiskās datubāzes

Visa oficiālā juridiskā datubāze vēl nav izveidota. Ir izveidotas dažas privātas juridiskās datubāzes, no kurām dažas sniedz abonēšanas pakalpojumus, savukārt citas nodrošina piekļuvi bez maksas.

Esošā informācija ir tiesas spriedumi un primārie tiesību akti.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 16/09/2019