Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Ġermanja

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Din it-taqsima tipprovdi informazzjoni dwar il-qrati speċjalizzati fil-Ġermanja.


Qrati speċjalizzati

Qrati tax-xogħol

Il-qrati tax-xogħol essenzjalment jittrattaw it-tilwim dwar il-liġi tax-xogħol li jirriżulta minn relazzjonijiet kuntrattwali bejn l-impjegati u min iħaddem (il-liġi tax-xogħol individwali). Jittrattaw ukoll tilwim kollettiv, pereżempju li jinvolvi trade unions u assoċjazzjonijiet ta’ min iħaddem (liġi tax-xogħol kollettiva), jew bejn min iħaddem u kumitat ta’ xogħlijiet.

Il-qrati tax-xogħol (bħala ġurisdizzjonijiet tal-Länder Federali) huma qrati tal-Prim’ IstanzaFil-IATE tidher obsolete din u hemm entrata Qorti Ġenerali. Il-Bord tal-Qorti tax-Xogħol huwa l-Kamra. Fil-prinċipju, jiddeċiedi b’imħallef professjonali bħala president u żewġ imħallfin onorarji, li wieħed minnhom ikun impjegat mill-impjegati u l-ieħor mill-gruppi ta’ min iħaddem. Ċerti deċiżjonijiet li mhumiex parti mill-proċedimenti orali jittieħdu mill-imħallef li jippresjedi mingħajr l-intervent tal-imħallef lajk.

Il-qrati Superjuri tax-xogħol (Landesarbeitsgerichte) huma responsabbli għat-trattament tal-appelli u t-tilwim kontra s-sentenzi tal-qrati tax-xogħol. Dawn il-qrati jinkludu wkoll imħallef professjonali wieħed u żewġ imħallfin lajċi (wieħed miż-żona tal-impjegat u l-ieħor miż-żona tal-impjegatur).

Fl-aħħar istanza, il-qorti federali tax-xogħol ( Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBundesarbeitsgericht), fil-livell federali, tieħu d-deċiżjoni. It-Tribunal għandu jkun magħmul minn president, żewġ imħallfin professjonali oħra u mħallef onorarju wieħed mill-kontej tal-ħaddiema u ta’ min iħaddem.

Ġustizzja amministrattiva

Tliet fergħat differenti tal-qrati huma responsabbli għall-valutazzjoni tad-deċiżjonijiet amministrattivi: il-qrati amministrattivi ġenerali, il-ġuriżdizzjoni soċjali u finanzjarja. Il-qrati amministrattivi, soċjali u finanzjarji huma kkaretterizzati mill-fatt li huma obbligati li japplikaw il-prinċipju ex officio (bid-dritt tal-kariga). Dan il-prinċipju ta’ investigazzjoni uffiċjali jiġġustifika obbligu fuq il-qrati li jinvestigaw il-fatti ex officio (jiġifieri mhux biss fuq talba ta’ parti jew fuq il-bażi ta’ evidenza pprovduta mill-partijiet), peress li l-verità materjali tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji taffettwa l-interess pubbliku.

Qrati Amministrattivi Ġenerali

Il-qrati Amministrattivi Ġenerali għandhom tliet livelli ta’ Istanzi.

  1. L-ewwel istanza: Il-qrati amministrattivi
  2. It-tieni istanza: Il-qrati Amministrattivi Supremi (jew qrati amministrattivi) tal-Länder individwali
  3. l-aħħar istanza: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Amministrattiva Federali.

L-ewwel nett, il-qrati amministrattivi huma, fil-prinċipju, kompetenti. Il-qrati Amministrattivi Superjuri huma primarjament tribunali tal-appell, li jeżaminaw id-deċiżjonijiet tal-qrati tal-Prim’ Istanza minn perspettiva legali u fattwali. Bi ftit eċċezzjonijiet, il-Qorti Amministrattiva Federali hija qorti tal-appell li teżamina l-punti ta’ liġi biss (Revisionsgericht).

Is-sistema ġenerali tal-ġustizzja amministrattiva hija ġeneralment responsabbli għat-tilwim bejn iċ-ċittadini u l-amministrazzjoni dwar l-applikazzjoni korretta tal-liġijiet amministrattivi u l-atti amministrattivi. Minflok il-qrati amministrattivi, il-qrati ordinarji huma kompetenti jekk l-amministrazzjoni ma użatx l-awtorità pubblika fil-każ iżda aġixxiet bħala kumpanija privata. Dan japplika għat-tilwimiet kollha li jirriżultaw minn din l-attività. Barra minn hekk, it-tilwim kollu jiġi eskluż mis-sistema ġenerali tal-ġustizzja amministrattiva li fir-rigward tagħha qorti differenti jkollha ġurisdizzjoni bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni (bħall-Qorti Fiskali, il-Qorti Soċjali jew il-Qrati Ordinarji).

Il-bordijiet ġudizzjarji tal-Qrati Amministrattivi huma awli, li ġeneralment huma mimlija minn tliet imħallfin professjonali u żewġ imħallfin onorarji. Is-Senat tal-Qorti Amministrattiva Għolja normalment jikkonsisti minn tliet imħallfin professjonali. Is-Senat tal-Qorti Federali Amministrattiva fil-prinċipju mimli ħames imħallfin professjonali. Fil-qrati amministrattivi, il-każijiet jistgħu jiġu trasferiti lil imħallef wieħed.

Qrati Soċjali

Is-sistema tal-ġustizzja soċjali hija maqsuma eżattament bl-istess mod bħas-sistema ġudizzjarja amministrattiva ġenerali fi tliet każijiet, b’diviżjoni korrispondenti tax-xogħol. Bħala prinċipju, il-qrati soċjali huma kompetenti fl-ewwel istanza. Il-qrati tal-appell huma l-Qrati Soċjali tal-Istat tal-14Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida, il-Bundessozialgericht, bi ftit eċċezzjonijiet, hija qorti tal-appell.

Il-qrati tal-ġustizzja soċjali huma prinċipalment kompetenti biex jittrattaw tilwimiet dwar is-sigurtà soċjali (pensjonijiet, inċidenti, mard u assigurazzjoni għall-kura fit-tul), assigurazzjoni tal-qgħad, assigurazzjoni bażika għal min qed ifittex ix-xogħol u assistenza soċjali (b’mod partikolari assistenza soċjali, benefiċċji skont l-Att dwar il-Benefiċċji ta’ Asil, ċerti materji tal-liġi dwar id-diżabilità). Il-kmamar, bħala bordijiet tal-qrati soċjali, għandhom persunal ta’ mħallef professjonali u żewġ imħallfin onorarji. Is-Senat jaġixxi bħala formazzjoni tal-Qorti Soċjali Superjuri u l-Bundessozialgericht bi tliet imħallfin professjonali u żewġ imħallfin onorarji.

Qrati Finanzjarji

Fil-ġurisdizzjoni finanzjarja, hemm il-qrati finanzjarji tal-ewwel istanza u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Qorti Federali tal-Finanzi, li taġixxi bħala qorti tal-appell. Il-kompetenza tal-ġurisdizzjoni fiskali tkopri prinċipalment tilwim dwar imposti pubbliċi, taxxi u d-dwana. Il-panels tal-Qorti Fiskali għandhom jikkonsistu minn tliet imħallfin professjonali u żewġ imħallfin onorarji. Is-senat tal-Qorti Federali tal-Finanzi huwa kompost, bħala prinċipju, minn ħames imħallfin professjonali. Il-kawżi jistgħu jiġu rrinvijati quddiem imħallef individwali fil-qrati finanzjarji.

Qrati speċjalizzati oħra

Qorti Kostituzzjonali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Kostituzzjonali Federali tiżgura konformità mal-Liġi Fundamentali fil-livell federali. Id-deċiżjonijiet tagħha huma bbażati fuq il-liġi kostituzzjonali (Grundgesetz). L-ikbar numru ta’ proċedimenti quddiem il-Qorti Federali Kostituzzjonali huma l-ilmenti kostituzzjonali. Dawn jiġu ppreżentati minn ċittadini li jsostnu li kien hemm ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom b’relazzjoni għal sentenzi, azzjonijiet tal-gvern jew atti leġiżlattivi. Ilment kostituzzjonali huwa normalment ammissibbli biss jekk il-qrati kompetenti l-oħra kollha jkunu ġew appellati mingħajr suċċess, jiġifieri kontra d-deċiżjonijiet tal-aħħar istanza. Huwa biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali li l-ilment kostituzzjonali jista’ jitressaq direttament kontra liġi.

Hemm diversi tipi oħrajn ta’ proċedimenti. Dawn jinkludu, b’mod partikolari, l-istħarriġ ġudizzjarju astratt u konkret tal-kostituzzjonalità tal-liġijiet, u proċeduri biex ikun ivverifikat jekk l-istituzzjonijiet kostituzzjonali federali rrispettawx il-limiti tal-kompetenza tagħhom. Ċerti deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali Federali jista’ jkollhom is-saħħa tal-liġi. Il-Qorti tikkonsisti f’żewġ senati, magħmula f’kull każ minn tmint imħallfin. Il-Qorti ta’ Prim’ Istanza għandha tieħu deċiżjoni fi kmamar li jikkonsistu minn tliet imħallfin kull wieħed jew fis-Senat; fil-biċċa l-kbira tal-każijiet mingħajr smigħ.

Qrati Kostituzzjonali tal-Istat (Landesverfassungsgerichte)/Qrati Superjuri tal-Istat (Staatsgerichtshof)

Il-qrati kostituzzjonali tal-Istat jew il-qrati superjuri tal-Istat huma qrati kostituzzjonali tal-Istati federali rispettivi (Länder). Huma jiddeċiedu prinċipalment dwar it-tilwim kostituzzjonali taħt il-liġi tal-Istat (Landesrecht), b’din tal-aħħar tirregola anki l-istabbiliment, l-amministrazzjoni u l-kompetenza tagħhom.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIt-Tribunal Industrijali Federali (Bundesarbeitsgericht)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti Amministrattiva Federali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBundessozialgericht (Qorti Soċjali Federali)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBundesfinanzhof

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti Kostituzzjonali


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 16/09/2019