Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializuoti teismai - Vokietija

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Vokietijos specializuotus teismus.


Specializuoti teismai

Darbo teismai

Darbo teismai iš esmės sprendžia darbo teisės ginčus, kylančius dėl sutartinių darbuotojų ir darbdavių santykių (individualios darbo teisės). Jie taip pat sprendžia ginčus dėl kolektyvinių sutarčių, pavyzdžiui, dėl profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų (kolektyvinės darbo teisės) arba tarp darbdavio ir darbų komiteto.

Pirmoji instancija yra darbo ginčų teismai (t. y. žemių teismai). Darbo teismo kolegija yra kolegija. Jis iš esmės sprendžia su profesoriumi ir dviem garbės teisėjais, kurių vieną įdarbino darbuotojai, o kitas – iš darbdavių grupių. Tam tikrus sprendimus, kurie nėra žodinės procedūros dalis, priima pirmininkas nesitardamas su neprofesionaliais teisėjais.

Aukštesnieji darbo teismai (tai taip pat yra žemių teismai), nagrinėja apeliacijas ir skundus dėl darbo teismų sprendimų. Šiuose teismuose taip pat dirba vienas profesionalus teisėjas ir du tarėjai (vienas iš darbuotojo vietos, o kitas iš darbdavio vietovės).

Sprendimą priima Federalinis darbo teismas (vok. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBundesarbeitsgericht). Arbitražo teismą sudaro pirmininkas, du kiti profesionalūs teisėjai ir vienas garbės teisėjas iš darbuotojų apskričių ir darbdavių.

Administracinė teisena

Už administracinių sprendimų vertinimą atsakingos trys skirtingos teismų šakos: bendrieji administraciniai teismai, socialinė ir finansinė jurisdikcija. Svarbus bendrųjų administracinių teismų ir socialinių bei finansinių teismų požymis yra tas, kad jie taiko principą, kad teismo pareiga yra įsitikinti faktais („Amtsermittlung“). Šiuo oficialiu tyrimu pagrįstas teismų įsipareigojimas tirti faktus ex officio (t. y. ne tik šalies prašymu arba remiantis šalių pateiktais įrodymais), nes teismo sprendimų esminė tiesa turi įtakos viešajam interesui.

Bendrieji administraciniai teismai

Bendrieji administraciniai teismai turi tris jurisdikcijos lygmenis (instancijas).

  1. Pirmosios instancijos teismas: Administraciniai teismai
  2. Antroji instancija: Atskirų žemių aukščiausieji administraciniai teismai (arba administraciniai teismai)
  3. paskutinė instancija: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis administracinis teismas.

Pirmosios instancijos teismai iš esmės yra kompetentingi. Aukštesnieji administraciniai teismai visų pirma yra apeliaciniai teismai, kurie nagrinėja pirmosios instancijos teismų sprendimus teisiniu ir faktiniu požiūriu. Federalinis administracinis teismas, išskyrus keletą išimčių, yra apeliacinis teismas, kuris nagrinėja tik klausimus (toliau – peržiūra).

Bendroji administracinė teisingumo sistema paprastai atsakinga už piliečių ir administracijos ginčus dėl teisingo administracinių įstatymų ir administracinių aktų taikymo. Vietoj administracinių teismų bendrosios kompetencijos teismai yra kompetentingi, jei administracija nevykdo viešosios valdžios institucijos veiklos, tačiau veikė kaip privati įmonė. Tai taikoma visiems ginčams, kylantiems iš šios veiklos. Be to, visi ginčai nepatenka į bendrosios administracinės teisenos sistemą, dėl kurios pagal teisės aktus jurisdikciją turi kitas teismas (pvz., Fiskalinis teismas, Socialinis teismas arba bendrosios kompetencijos teismai).

Administracinių teismų teisėjų kolegijos yra kolegijos, kurias paprastai pildo trys profesionalūs teisėjai ir du garbės teisėjai. Aukštesniojo administracinio teismo senatą paprastai sudaro trys profesionalūs teisėjai. Federalinio administracinio teismo senatą iš esmės užpildo penki profesionalūs teisėjai. Administraciniuose teismuose bylos gali būti perduodamos vienam teisėjui.

Socialiniai teismai

Socialinio teisingumo sistema yra suskirstyta lygiai taip pat kaip ir trijų instancijų bendroji administracinė teisingumo sistema ir atitinkamas darbo pasidalijimas. Paprastai kompetentingi pirmosios instancijos teismai yra socialiniai teismai. Apeliaciniai teismai – tai 14 valstijų socialiniai teismai, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Bundessozialgericht (Federalinis socialinių reikalų teismas), išskyrus keletą išimčių, yra apeliacinis teismas.

Socialinio teisingumo teismai daugiausia yra kompetentingi spręsti ginčus, susijusius su socialine apsauga (pensijomis, draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, ligos ir ilgalaikės priežiūros draudimu), nedarbo draudimu, pagrindiniu draudimu darbo ieškantiems asmenims ir socialine gerove (visų pirma socialine parama, nauda pagal Prieglobsčio prašytojų pašalpų aktą, tam tikrais su negalia susijusiais teisės aktais). Kolegijos, kaip socialinių bylų kolegijos, dirba profesionalus teisėjas ir du garbės teisėjai. Senatas – Aukštesniojo socialinio teismo (vok. Beundsozialgericht) sudėtis ir trys profesionalūs teisėjai ir du garbės teisėjai.

Finansiniai teismai

Finansinėje jurisdikcijoje yra pirmosios instancijos teismų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinio finansų teismo, kuris veikia kaip apeliacinis teismas, teismai. Į finansinių teismų jurisdikciją visų pirma įeina ginčai dėl valstybės mokesčių, mokesčių ir muitų. Fiskalinio teismo kolegijas sudaro trys profesionalūs teisėjai ir du garbės teisėjai. Federalinio finansų teismo senatą iš esmės sudaro penki profesionalūs teisėjai. Į pirmosios instancijos finansų teismus taip pat galima kreiptis ir į vieną teisėją.

Kiti specializuoti teismai

Vokietijos Federacinės Respublikos Konstitucinis Teismas

Federalinis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskonstitucinis teismas užtikrina, kad būtų laikomasi Pagrindinio įstatymo federaliniu lygmeniu. Jos sprendimai grindžiami konstitucine teise (Grundgesetz). Iki šiol didžiausias Federalinio konstitucinio teismo nagrinėjamų bylų skaičius yra konstitucinis skundas. Juos pateikia piliečiai, teigdami, kad teismo sprendimas, vyriausybės veiksmas ar teisės aktas pažeidžia jų pagrindines teises. Konstitucinis skundas paprastai priimamas tik tuo atveju, jei nesėkmingai kreipėsi visi kiti kompetentingi teismai, kitaip tariant, blogiausiu atveju – dėl sprendimų. Tik išimtinėmis aplinkybėmis konstitucinis skundas gali būti tiesiogiai apskųstas.

Yra ir kitų rūšių bylų. Tai visų pirma abstrakti arba esminė įstatymų konstitucingumo teisminė peržiūra ir procedūros, skirtos patikrinti, ar konstitucinės institucijos veikė ne savo kompetencijos srityje. Tam tikri Federalinio Konstitucinio Teismo sprendimai gali turėti teisinę galią. Teismą sudaro du skyriai (Senatas), kuriuos sudaro kiekvienas iš aštuonių teisėjų. Pirmosios instancijos teismas priima sprendimą kolegijose, kurias sudaro po tris teisėjus, arba Senatas; dažniausiai be teismo posėdžio.

Regioniniai konstituciniai teismai (Landessverfassungsgerichte/Staatsgerichtshöfe)

„Regioniniai konstituciniai teismai“ yra atitinkamų žemių konstituciniai teismai. Jie daugiausia sprendžia konstitucinius ginčus dėl žemės teisės (Landesrecht), kuriais taip pat reglamentuojama jų praktinė sudėtis, administracinės procedūros ir kompetencijos sritis.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis darbo teismas (Bundesarbeitsgericht)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis administracinis teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBundessozialgericht (Federalinis socialinis teismas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBundesfinanzhof

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos Federacinės Respublikos Konstitucinis Teismas


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2019