Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Εσθονία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα διοικητικά και ειδικά δικαστήρια στο εσθονικό δικαστικό σύστημα.


Ειδικά δικαστήρια

Το Σύνταγμα της Εσθονίας ορίζει ότι η νομοθεσία μπορεί να προβλέπει τη δημιουργία ειδικών δικαστηρίων με συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Η σύσταση εκτάκτων δικαστηρίων απαγορεύεται.

Δεν έχουν δημιουργηθεί ειδικά δικαστήρια στην Εσθονία.

Συνταγματικό δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι ταυτόχρονα το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο και συνταγματικό δικαστήριο.

Ως συνταγματικό δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο:

 • εκδικάζει αιτήματα ελέγχου της συμμόρφωσης νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής ή της άρνησης έκδοσης τέτοιας νομοθετικής πράξης με το Σύνταγμα
 • εκδικάζει αιτήματα ελέγχου της συμμόρφωσης διεθνών συνθηκών με το Σύνταγμα
 • εκδικάζει αιτήματα γνωμοδότησης σχετικά με την ερμηνεία του Συντάγματος σε συνάρτηση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • εκδικάζει αιτήματα για έκδοση ψηφισμάτων ή καταγγελίες για σχετικά ψηφίσματα του Εσθονικού Κοινοβουλίου, του Προεδρείου του Εσθονικού Κοινοβουλίου και του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • εκδικάζει αιτήματα για την αναστολή των καθηκόντων βουλευτών του Κοινοβουλίου, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Επιτρόπου Δικαιοσύνης ή του επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου λόγω ανικανότητας άσκησης καθηκόντων για παρατεταμένη περίοδο
 • εκδικάζει αιτήματα για την καθαίρεση βουλευτή του Κοινοβουλίου
 • αποφασίζει τη χορήγηση συγκατάθεσης στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου προκειμένου να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές ή να αρνηθεί να δημοσιεύσει νόμο, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • εκδικάζει αιτήματα για την παύση της δραστηριότητας ενός πολιτικού κόμματος
 • εξετάζει καταγγελίες και διαμαρτυρίες κατά αποφάσεων και πράξεων εφορευτικών επιτροπών.

Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα συνταγματικής αναθεώρησης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η αναθεώρηση του συντάγματος της χώρας ρυθμίζεται από τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμο περί της δικαστικής διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης.

Διοικητικά δικαστήρια

Τα διοικητικά δικαστήρια, ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εκδικάζουν διοικητικές υποθέσεις. Στην Εσθονία, λειτουργούν ως ανεξάρτητες δικαστικές αρχές μόνο σε πρώτο βαθμό.

Οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων επανεξετάζονται από τα εφετεία, υπό την ιδιότητά τους ως δευτεροβάθμια δικαστήρια, κατόπιν εφέσεων που ασκούνται κατά των συγκεκριμένων αποφάσεων.

Η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, η διαδικασία υποβολής προσφυγής σε διοικητικό δικαστήριο και οι κανόνες που διέπουν τις διοικητικές διαδικασίες καθορίζονται με ακρίβεια στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Διοικητικά δικαστήρια

Στην Εσθονία λειτουργούν δύο διοικητικά δικαστήρια: ένα στο Tallinn και ένα στο Tartu.

Τα διοικητικά δικαστήρια χωρίζονται σε δικαστικά μέγαρα.

Το διοικητικό δικαστήριο του Tallinn στεγάζεται σε δύο δικαστικά μέγαρα:

 • Δικαστήριο Tallinn
 • Δικαστήριο Pärnu

Το διοικητικό δικαστήριο του Tartu στεγάζεται σε δύο δικαστικά μέγαρα:

 • Δικαστήριο Tartu
 • Δικαστήριο Jõhvi

Εφετεία

Στην Εσθονία υπάρχουν δύο εφετεία, τα οποία λειτουργούν ως δευτεροβάθμια δικαιοδοτικά όργανα.

 • Εφετείο Tallinn
 • Εφετείο Tartu

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο των δικαστηρίων. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας παρέχεται δωρεάν.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2018