Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Estonia

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat sądów administracyjnych i sądów szczególnych w estońskim systemie sądownictwa.


Sądy wyspecjalizowane

Konstytucja estońska stanowi, że prawo może przewidywać tworzenie sądów szczególnych o określonej jurysdykcji. Zakazuje się tworzenia sądów nadzwyczajnych.

W Estonii nie utworzono żadnych sądów szczególnych.

Trybunał Konstytucyjny

Sąd Najwyższy pełni jednocześnie funkcję sądu apelacyjnego najwyższej instancji i sądu konstytucyjnego.

Jako trybunał konstytucyjny Sąd Najwyższy:

 • orzeka w przedmiocie wniosków o stwierdzenie zgodności z konstytucją powszechnie obowiązujących aktów normatywnych oraz przypadków odmowy wydania takich aktów;
 • orzeka w przedmiocie wniosków o zbadanie zgodności umów międzynarodowych z konstytucją;
 • orzeka w przedmiocie wniosków o wydanie opinii w sprawie wykładni konstytucji w związku z prawem Unii Europejskiej;
 • orzeka w przedmiocie wniosków dotyczących uchwał i skarg na uchwały estońskiego parlamentu, prezydium parlamentu oraz Prezydenta Republiki;
 • orzeka w przedmiocie wniosków o stwierdzenie niezdolności posła, Prezydenta Republiki, Kanclerza Sprawiedliwości lub Kontrolera Państwowego do wykonywania obowiązków w dłuższym okresie;
 • orzeka w przedmiocie wniosków o pozbawienie mandatu posła;
 • postanawia w przedmiocie udzielenia zgody przewodniczącemu Riigikogu, występującemu w charakterze Prezydenta Republiki, na ogłoszenie przedterminowych wyborów do Riigikogu lub odmawia udzielenia zgody na ogłoszenie ustawy;
 • orzeka w przedmiocie wniosków o delegalizację partii politycznej;
 • orzeka w przedmiocie skarg i protestów przeciwko aktom lub działaniom podejmowanym przez operatora wyborczego lub komisję selekcyjną.

Osoba fizyczna nie może wnieść skargi konstytucyjnej.

Dane kontaktowe Sądu Najwyższego dostępne są na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Sądu Najwyższego.

Skarga konstytucyjna została uregulowana w Link otworzy się w nowym oknieustawie o postępowaniu sądowym w sprawie skargi konstytucyjnej.

Sądy administracyjne

Sądy administracyjne rozpoznają sprawy administracyjne jako sądy pierwszej instancji. W Estonii funkcjonują one jako niezależne organy sądowe jedynie w pierwszej instancji.

Orzeczenia sądów administracyjnych można zaskarżyć do sądów okręgowych, działających jako sądy drugiej instancji.

Właściwość sądów administracyjnych, procedura wnoszenia skargi do sądu administracyjnego oraz przepisy dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi określono w Link otworzy się w nowym okniekodeksie postępowania przed sądami administracyjnymi.

Sądy administracyjne

W Estonii istnieją dwa sądy administracyjne: sąd administracyjny w Tallinnie i sąd administracyjny w Tartu.

Sądy administracyjne posiadają ośrodki zamiejscowe (kohtumaja).

Sąd administracyjny w Tallinnie (Tallinna Halduskohus) posiada dwa ośrodki zamiejscowe:

 • Uniwersytet w Tallinnie
 • Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Pärnu

Sąd administracyjny w Tartu (Tartu Halduskohus) posiada dwa ośrodki zamiejscowe:

 • Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Tartu
 • Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Jõhvi

Sądy okręgowe:

W Estonii istnieją dwa sądy okręgowe, pełniące rolę sądów drugiej instancji.

 • Sąd Okręgowy w Tallinie (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Sąd Okręgowy w Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Dane kontaktowe Sądu Najwyższego dostępne są na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej poświęconej sądom. Dostęp do danych kontaktowych sądów jest bezpłatny.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2019