Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Estonja

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Din it-taqsima tagħtik informazzjoni dwar il-qrati amministrattivi u speċjalizzati fis-sistema tal-qorti Estonjana.


Qrati speċjalizzati

Il-Kostituzzjoni Estonjana tiddikjara li l-ħolqien ta’ qrati speċjalizzati b’ġuriżdizzjoni speċifika jista’ jsir bil-liġi. Il-formazzjoni ta’ qrati ta’ emerġenza hija pprojbita.

Ma nħolqu l-ebda qrati speċjalizzati fl-Estonja.

Il-Qorti Kostituzzjonali

Il-Qorti Suprema twettaq fl-istess ħin il-funzjonijiet tal-qorti ta’ appell finali u tal-qorti ta’ reviżjoni kostituzzjonali.

Bħala l-qorti ta’ reviżjoni kostituzzjonali, il-Qorti Suprema:

 • tagħti deċiżjonijiet dwar talbiet sabiex ikun ivverifikat li leġiżlazzjoni ta’ applikazzjoni ġenerali jew rifjut li tinħareġ leġiżlazzjoni bħal din tkun f’konformità mal-Kostituzzjoni;
 • tagħti deċiżjonijiet dwar talbiet biex tkun ivverifikata l-konformità ta’ ftehimiet internazzjonali mal-Kostituzzjoni;
 • tagħti deċiżjonijiet dwar talbiet għal opinjoni dwar l-interpretazzjoni tal-Kostituzzjoni flimkien mal-liġi tal-Unjoni Ewropea;
 • tagħti deċiżjonijiet dwar talbiet għal u rikorsi kontra riżoluzzjonijiet tal-Parlament Estonjan, il-Bord tal-Parlament u l-President tar-Repubblika;
 • tagħti deċiżjonijiet dwar talbiet għal dikjarazzjoni li Membru Parlamentari, il-President tar-Repubblika, il-Kanċillier tal-Ġustizzja jew l-Awditur Ġenerali ma jkunx kapaċi jwettaq id-dmirijiet tiegħu għal perjodu estiż ta’ żmien;
 • tiġġudika talbiet biex tiġi tterminata l-awtorità ta’ Membru Parlamentari;
 • jiddeċiedi dwar l-għoti ta’ kunsens lill-President tar-Riigikogu, li jaġixxi bħala President tar-Repubblika, li jsejjaħ elezzjonijiet straordinarji għar-Riigikogu jew li jirrifjuta li jippromulga Att;
 • tagħti deċiżjonijiet dwar talbiet biex jiġu tterminati l-attivitajiet ta’ partit politiku;
 • tagħti deċiżjonijiet dwar ilmenti u tipprotesta kontra atti jew atti meħuda mill-operatur elettorali jew mill-bord ta’ selezzjoni.

L-ebda individwu ma jista’ jressaq talba għal reviżjoni kostituzzjonali.

Dettalji ta’ kuntatt għall-Qorti Suprema jistgħu jinstabu fuq is-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaweb tal-Qorti Suprema.

Ir-rieżami kostituzzjonali hu regolat Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Att ta’ Proċedura tal-Qorti għar-Rieżami Kostituzzjonali.

Il-qrati amministrattivi

Il-qrati amministrattivi, bħala qrati tal-prim’ istanza, jisimgħu l-kawżi amministrattivi. Fl-Estonja, jaġixxu bħala awtoritajiet ġudizzjarji indipendenti biss fil-prim’ istanza.

Is-sentenzi tal-qrati amministrattivi jiġu rieżaminati minn qrati distrettwali, bħala qrati tat-tieni istanza, fuq il-bażi ta’ appelli kontra dawk is-sentenzi.

Il-ġurisdizzjoni tal-qrati amministrattivi, il-proċedura għall-preżentazzjoni ta’ kawża quddiem qorti amministrattiva u r-regoli għal proċedimenti amministrattivi huma stabbiliti Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafil-Kodiċi tal-Proċedura tal-Qorti Amministrattiva.

Il-qrati amministrattivi

Fl-Estonja hemm żewġ qrati amministrattivi: il-Qorti Amministrattiva ta’ Tallinn u l-Qorti Amministrattiva ta’ Tartu.

Il-qrati amministrattivi huma maqsuma f’sezzjonijiet.

Il-Qorti Amministrattiva ta’ Tallinn hija magħmula minn żewġ sezzjonijiet:

 • Is-sezzjoni ta’ Tallinn Courthouse
 • Is-sezzjoni ta’ Pärnu

Il-Qorti Amministrattiva ta’ Tartu hija magħmula minn żewġ sezzjonijiet:

 • Is-sezzjoni ta’ Tartu Courthouse
 • Is-sezzjoni ta’ Jõhvi

Qrati Distrettwali:

Fl-Estonja hemm żewġ qrati distrettwali li jaġixxu bħala qrati tat-tieni istanza.

 • Il-Qorti Distrettwali ta’ Tallinn
 • Il-Qorti Distrettwali ta’ Tartu

Dettalji ta’ kuntatt għall-qrati jistgħu jinstabu fuq is-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaweb tal-Qrati. L-aċċess għad-dettalji ta’ kuntatt huwa mingħajr ħlas.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 16/09/2019