Instanţe specializate - Estonia

Restaurare Salvează ca PDF

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Această secțiune vă oferă informații despre organizarea instanțelor administrative și a celor specializate din Estonia.


Instanțe specializate

Constituția Republicii Estonia specifică faptul că se poate dispune prin lege constituirea de instanțe specializate, cu competențe specifice. Este interzisă constituirea de instanțe extraordinare.

În Estonia nu funcționează instanțe specializate.

Curtea Constituțională

Curtea Supremă (Riigikohus) îndeplinește simultan funcțiile de instanță de ultim grad de jurisdicție și de curte constituțională.

În calitate de curte constituțională, Curtea Supremă:

 • soluționează cererile de verificare a conformității constituționale a legilor de aplicabilitate generală sau a refuzurilor de adoptare a legilor de acest tip;
 • soluționează cererile de verificare a conformității acordurilor internaționale cu dispozițiile Constituției;
 • soluționează cererile de emitere a unui aviz cu privire la interpretarea Constituției în raport cu legislația Uniunii Europene;
 • soluționează cererile și plângerile împotriva hotărârilor Riigikogu (Parlamentul Estoniei), ale Consiliului Riigikogu și ale Președintelui Republicii;
 • soluționează cererile de declarare a unui membru al Riigikogu, a Președintelui Republicii, a Cancelarului Justiției sau a Auditorului General drept incapabil să își îndeplinească atribuțiile pentru o perioadă de timp îndelungată;
 • soluționează cererile de destituire a unui membru al Riigikogu;
 • decide cu privire la acordarea aprobării pentru ca Președintele Riigikogu, acționând ca Președinte al Republicii, să convoace alegeri parlamentare extraordinare sau să refuze promulgarea unei legi;
 • soluționează cererile de încetare a activități unui partid politic;
 • soluționează plângerile și protestele împotriva deciziilor și acțiunilor comitetelor electorale.

Persoanele fizice nu pot formula căi de atac în materie constituțională.

Datele de contact ale Curții Supreme pot fi găsite pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Supreme.

Controlul constituțional este guvernat de Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind procedura jurisdicțională în materie de control constituțional.

Instanțe administrative

Instanțele administrative reprezintă primul grad de jurisdicție în soluționarea cauzelor administrative. În Estonia, acestea funcționează ca autorități judiciare independente numai în primă instanță.

Deciziile pronunțate de instanțele de administrative sunt supuse căilor de atac soluționate de către instanțele districtuale, care reprezintă al doilea grad de jurisdicție.

Competența instanțelor administrative, procedura de sesizare a unei instanțe administrative și normele procedurale pe care le aplică aceste instanțe sunt prevăzute în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură administrativă.

Instanțe administrative

În Estonia funcționează două instanțe administrative: cea din Tallinn și cea din Tartu.

Instanțele administrative sunt împărțite în secții.

Instanța administrativă din Tallinn are două secții:

 • Secția din Tallinn
 • Secția din Pärnu

Instanța administrativă din Tartu are două secții:

 • Secția din Tartu
 • Secția din Jõhvi

Instanțe districtuale

În Estonia funcționează două instanțe districtuale care reprezintă al doilea grad de jurisdicție.

 • Instanța districtuală din Tallinn
 • Instanța districtuală din Tartu
Puteți găsi datele de contact ale instanțelor pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web dedicat instanțelor. Accesul la datele de contact este gratuit.

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 08/08/2018